zone – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      367 Results   64 Domains
  11 Hits www.vitus.hr  
The olive grove in the building zone
Oljčni nasad v gradbenem območju
  www.northistria.com  
Relax zone with sauna and exercise eqipment
Relax območje s savno in vadbeno opremo
  10 Hits www.european-council.europa.eu  
- The entry into the EU of the Western Balkans - a war zone 15 years ago - is the last great work of peace in the continent.
- priključitev Zahodnega Balkana, ki je bil še pred petnajstimi leti vojno območje, k EU zadnji velik mirovni dosežek na naši celini;
  2 Hits www.neolith.com  
Private Zone
Zasebno področje
  6 Hits www.unis.unvienna.org  
Today, with Kazakhstan having banished nuclear weapons and joined in creating a nuclear-weapon-free zone in Central Asia, Semipalatinsk has become a powerful symbol. It tells us that a world free of nuclear weapons is achievable.
Danes je v Kazahstanu jedrsko orožje prepovedano, hkrati pa si država prizadeva v srednji Aziji oblikovati območje brez jedrskega orožja. Semipalatinsk je postal močan znak upanja, da je svet brez jedrskega orožja resnično dosegljiv.
  platforma-kooperativa.org  
Human Rights Film Festival – Regional Platform, was jointly carried out by the Association for Development of Culture – URK and Multimedia Institute [mi2] from Zagreb and Free Zone / B92 from Belgrade
Informacijska agencija – AGI iz Osijeka in Digital Culture iz Subotice sta skupaj izvedli program Platforma Renesansa – Korak 2, znotraj katerega sta organizirali različne vsebine na področju ekološkega aktivizma ter omogočili izmenjavo neodvisnih scen gradov Subotice in Osijeka.
  9 Hits www.hotelslon.com  
If you have a confirmed room reservation, you can use your confirmation email as an access pass, allowing you to drive up to the hotel through the pedestrian zone. Keep it with you in printed or electronic form (tablet, smartphone) whenever you drive through the pedestrian zone.
Če imate potrjeno rezervacijo sobe, lahko svojo potrditveno e-pošto uporabite kot vstopno izkaznico, ki vam omogoča vožnjo do hotela v coni za pešce. Obdržite s seboj v tiskani ali elektronski obliki (tablični računalnik, pametni telefon), ko vozite po območju za pešce.
  sempl.si  
Henry Kissinger described a recipe for strategic disaster in his book 'World Order': "You cannot remain relevant by simply projecting the familiar forward." Yet, that is what companies do almost every day. They look at tomorrow by what they know today, they extrapolate their comfort zone into the future, and hope for the best.
Henry Kissinger je v knjigi Svetovni red opisal recept za strateško katastrofo: »Ne moreš ostati relevanten, če zgolj uporabiš tisto, kar je že znano.« Pa vendar je to nekaj, kar podjetja vsak dan počnejo. Na jutri gledajo z znanjem, ki ga imajo danes, svoje območje udobja pa prenesejo v prihodnost in upajo na najboljše.
  18 Hits www.nato.int  
Sweden's collaboration with NATO increased recently during NATO's Operation Unified Protector for Libya. Sweden sent eight jets to assist with the No-Fly Zone over the country. It also has 500 troops in Afghanistan.
Švedsko sodelovanje z Natom se je povečalo pred kratkim med Natovo operacijo Unified Protector v Libiji. Švedska je poslala osem reaktivnih letal kot pomoč pri zaprtju zračnega prostora nad državo. 500 svojih pripadnikov je napotila tudi v Afganistan. Sodelovanje s Švedsko sega v leto 1994, ko se je le ta pridružila programu Partnerstvo za mir.
  8 Hits www.kapsch.net  
It combines minimal, unobtrusive street furniture with the ability to operate in congested, stop & go and undisciplined traffic conditions (switching of lanes and overtaking within the system zone), meeting the requirements of either passage-based or period-based charging schemes.
Kapsch City je pravi sistem za zaračunavanje in nadzor vozil v večpasovnem prostem prometnem toku (PPT) za mestno območje. Združuje minimalno, nemotečo opremo na cesti z možnostjo delovanja v razmerah z zgoščenim, nediscipliniranim prometom (zamenjava pasov in prehitevanje znotraj območja sistema) ter z veliko ustavljanja, pri tem izpolnjuje zahteve shem zaračunavanja na osnovi prehoda ali časa.
  www.space.si  
Kepler is a NASA mission dedicated to discover new planets around nearby stars in the habitable zone of the Galaxy. The Astrophysics group at Space-SI collaborates in the working group of eclipse binary stars, that prepares a catalogue of 2000 stars that will Kepler observe.
Misija Kepler ameriške agencije NASA je namenjena odkrivanju planetov v drugih osončjih. Astrofizki pri centru odličnosti sodelujemo v delovni skupini za eklipsne dvojne zvezde, ki je pripravila katalog več kot 2000 zvezd, ki bi jih naj Kepler opazoval v teku svoje misijie. V katalog spadajo zvezde, ki so iz astrofizikalnega vidika posebno zanimive zaradi izjemno natančno določenih lastnosti. Poznavanje in merjenje svetlobnih krivulj eklipsnih dvojnih zvezd je ključnega pomena, zato da jih ne zamenjujemo s prehodi planetov, ki so glavni cilj misije Kepler.
  20 Hits www.remisens.com  
Revital Zone
območje Revital
  2 Hits www.ecb.europa.eu  
To minimise the number of technical systems and the amount of energy required, certain areas, such as the atrium or the open areas within the market hall, will not be air-conditioned. Instead, these areas will function as a climate buffer and transition zone between the outside and the inside.
Da bi bilo tehničnih sistemov, ki jih je treba napajati, čim manj, nekateri prostori, kot so atrij in odprti prostori v Grossmarkthalle, ne bodo klimatizirani. Ti prostori bodo tako delovali kot klimatski blažilniki na prehodu med notranjostjo in zunanjostjo stavbe.
  www.farmland-thegame.eu  
The goal: You must successfully complete the tasks and become a good farmer… Just like me and my fellow workers… Every task brings you points which are displayed in the score zone… But don’t worry – we’ll be there to give you good advice and a helping hand…
Namen igre: Opravi naloge in postani dober rejec živali, kot jaz in moji sodelavci. Vsaka naloga ti prinese določeno število točk, ki jih lahko vidiš v rezultatu. Ne skrbi, če se boš znašel v težavah – vedno ti bomo svetovali.
  8 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Economic and Monetary Union (EMU), euro zone, European Central Bank (ECB), Stability and Growth Pact, public finances, economic policy coordination and guidelines…
Pogodba EGS, Pogodba ESPJ, Pogodba EURATOM, Enotni akt, Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba, Pogodba iz Nice, Lizbonska pogodba, institucije in organi Unije, postopek odločanja in dejavnosti institucij ...
  25 Hits www.belakrajina.si  
Business Zone TRIS Kanižarica
Površina cone: 106 ha
  www.lancom.si  
Don’t hesitate to learn new technologies. Get out of your comfort zone. That’s how you survive in the software industry.
Bodite dovzetni za novo znanje in se ne bojte naučiti novih tehnologij. Pojdite iz svoje cone udobja, le tako boste preživeli v IT industriji!
  13 Hits manuals.playstation.net  
Communication zone
Ikone dejanj
  nekretnine-stangrad.hr  
APARTMENT - NEW - FAVOURABLE. The real estates agency Stan Grad Immobilien is offering a duplex apartment situated on the first floor of a new building. The apartment of 89.57 m2 consists of a large living room with kitchen and dining room, three bedrooms, bathroom, toilet and terrace with a beautiful sea view and surrounding countryside. Apartment has a garden of 45 m2 and one parking space. Position of the property is very good, on the edge of the green zone and just 500 m away from the beach. Price is adequate to quality of the construction and location. The building is built with quality materials, the environment is decorated and improved. The owner guarantees proper documents and the real estate agency Stan Grad Immobilien will help you with the purchase and registration of real estate.
APARTMA - NOVO - UGODNEJŠA. Pravi posestva agencija Stan Grad Immobilien ponuja duplex stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju nove stavbe. Stanovanje na 89,57 m2 se sestoji iz velike dnevne sobe z kuhinjo in jedilnico, tri spalnice, kopalnico, WC in teraso s çudovitim pogledom na morje in okolico. Stanovanje ima vrt 45 m2 in eno parkirno mesto. Položaj premoženja je zelo dobra, na robu zelene cone in od morja oddaljena 500 m. Cena je primerna za kakovost gradnje in lokacijo. Stavba je zgrajena s kakovostnimi materiali, okolje je okrašena in izboljšati. Lastnik zagotavlja ustrezne dokumente in agencijo za nepremiçninske Stan Grad Immobilien vam bo pomagal z nakupom in registracijo nepremiçnin.
  www.goodyear.eu  
• 2D Blades in the Centre Zone: these blades make stopping and starting on snow and ice easier
• Zmes tekalne plasti za oprijem v zimskih razmerah: Zmes tekalne plasti, ki zagotavlja boljši oprijem na poledenelih in zasneženih cestah v vseh letnih časih.
  36 Hits www.forexagentreviews.com  
Zone Options Austria
Zone Options pregled
  2 Hits javascripton.com  
Within Security Settings - Internet Zone dialog, scroll to Scripting section (near the bottom)
Znotraj Security Settings - Internet Zone pogovorno okno, da se pomaknete Scripting odsek (blizu dna)
  www.xperimania.net  
Double-check which is correct time for your time zone.
Dvakrat preverite, v katerem časovnem pasu ste.
  www.optek.com  
Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
Razlika v časovnem pasu glede na čas Greenwich Mean Time (GMT)
  www.multiplan.si  
The rimmed edge defines a so-called zone of bordering (low) wall, which in combination with a »floating« roof forms an architectural element of distinctively horizontal and modern expression. The empty »vertical« space between them serves as the manipulation tool for defining the visual sequence in the context of contact outside – inside, here – there.
Predlog se spogleduje z bazično arhetipsko zasnovo zaključene kvadratne enklave obdane z zidom, katero prepletamo s prvinskimi elementi oblikovanja in členjenja mas paviljonske gradnje. Čista geometrija, poudarjena horizontalnost, avtonomnost posameznih delov so osnovni prijemi s katerimi kompaktno osnovo »introvertiranega« clustra večjega merila razgradimo na segmente, ki ekstrovertirano ustvarjajo dialog s prostorom. V smislu prostorske kompozicije gre za poizkus iskanja optimalnega prepleta dveh, po tipologiji različnih struktur: ekstrovertiranega, navzven odprtega značaja kulturnega centra z introvertiranim konceptom tradicionalne obzidne zazidave.  Situacijo sistemsko opredelimo z izpeljanko modela Spatium conclusus, ki opredeljuje shemo zaprtega/omejenega prostora v okviru katerega razslojimo programsko vsebino.
  2 Hits ar2005.emcdda.europa.eu  
An evaluation of the drug-free zone in one Austrian prison showed that prisoners released from the drug-free zone were sentenced again significantly less often than prisoners released from normal units in the prison (35 % compared with 62 %).
Drug preventivni element je ustanovitev enot brez drog v samih zaporih. Sodelovanje je prostovoljno, običajno potem, ko zaprti uživalci drog podpišejo pisne izjave, da sprejemajo določene pogoje, na primer periodično testiranje urina. Take enote obstajajo v vseh država članicah EU-15. Enote brez drog so bile ustanovljene v večini "novih" držav. Ocena območja brez drog v enem od avstrijskih zaporov je pokazala, da so bili zaporniki, izpuščeni iz območja brez drog, ponovno kaznovani veliko manjkrat kot zaporniki, izpuščeni iz običajnih enot v zaporih (35 % v primerjavi z 62 %).
  13 Hits www.coloursofistria.com  
• Children's zone
• prostor za otroke
  46 Hits www.via-alpina.org  
Vaduz, the main town of Liechtenstein with a new pedestrian zone, boasts an interesting and very wide-ranging tourist offer. Your attention will be magically drawn to Vaduz Castle situated high above Vaduz.
Vaduz je glavno mesto Liechtensteina in se ponaša z novo cono za pešce ter nudi zanimivo in pestro paleto turistične ponudbe. Dvorec Vaduz, visoko nad mestom, čarobno privlači pogled. Poleg okrepčila v kavarni, je priporočljiv obisk muzeja umetnosti, poštnega muzeja in znamk ali smučarskega muzeja. Tudi na športnem področju ponuja Vaduz veliko možnosti. Na voljo je velik bazen na odprtem, center za squash, teniška igrišča in tudi moderen nogometni stadion, minigolf in prijetno omrežje pešpoti in kolesarskih poti. Številne naravne lepote, kot so, na primer, naravni park Haberfeld, vabijo k počitku.
  www.constructionworkers.eu  
Dangerous zone and carcinogous products
Nevarno območje in rakotvorni izdelki
  www.scca-ljubljana.si  
Thirteen artists draw from an extensive dictionary of media images, online social networks, from the narratives of film and advertising, as well as the marketing apparatus. They speak of the “heroes” of contemporary society that fill our everyday zone of the visible and the perceptive.
Dobrih šestdeset let je tega, odkar so bleščeče podobe reklamnih oglasov, zvezdniških idolov in filma prvič stopile v polje umetnosti. Kako spretno reference medijskih vsebin in podobnih kulturološko zanimivih pojavov vsakdanje sodobnosti še danes povzemajo umetniki, skušamo pokazati tudi na tej razstavi. Vendar za razliko od predstavitev »pop arta«, ki bi se predvsem z zgodovinsko konotacijo ali asociacijo formalno in vsebinsko nanašal na to specifično smer umetnosti, v ospredju vseh razstavljenih projektov stoji lik kot nosilec popularizacije kulturnih vsebin in množične potrošnje. Poudarek je na uporabi znanega jezika množičnih medijev, ki ob podpori izbranega lika v umetniškem delu podaja najrazličnejše semantične izzive. Lik je v tem primeru igralec, ki je v svojem prvotnem obstoju zabrisoval meje med realnostjo in fikcijo, sedaj pa v kontekstu sodobne umetnosti gradi še dodatna sporočila, vzpostavlja polje razmisleka ali kritike. Trinajst umetnikov črpa iz obsežnega slovarja medijskih podob, spletnih socialnih omrežij, iz naracije filma in reklam ter marketinškega aparata. Govorijo o »junakih« sodobne družbe, ki polnijo naše vsakdanje območje vidnega in zaznavnega. Pridružuje se jim še izbor naslovnic revije Mladina, katerih avtorji poleg nekaterih ostalih umetnikov na razstavi »junake« satirično spreminjajo v »antijunake«, le mestoma tudi obratno.
1 2 3 4 Arrow