TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français
Source Languages Target Languages
 •  English
 •  German
 •  French
 •  Italian
 •  Spanish
 •  Abkhazian
 •  Afrikaans
 •  Albanian
 •  Amharic
 •  Arabic
 •  Armenian
 •  Assamese
 •  Asturian
 •  Azerbaijani
 •  Bashkir
 •  Bambara
 •  Basque
 •  Belarusian
 •  Bengali
 •  Bhojpuri
 •  Bosnian
 •  Breton
 •  Buginese
 •  Bulgarian
 •  Burmese
 •  Catalan
 •  Cebuano
 •  Chichewa
 •  Chinese
 •  Corsican
 •  Croatian
 •  Czech
 •  Danish
 •  Dhivehi
 •  Dutch
 •  Esperanto
 •  Estonian
 •  Fijian
 •  Faroese
 •  Finnish
 •  Frisian
 •  Friulian
 •  Georgian
 •  Galician
 •  Greek
 •  Greenlandic
 •  Guarani
 •  Gujarati
 •  Hausa
 •  Haitian
 •  Hawaiian
 •  Hebrew
 •  Hindi
 •  Hungarian
 •  Icelandic
 •  Ido
 •  Ilokano
 •  Indonesian
 •  Interlingua
 •  Interlingue
 •  Inuktitut
 •  Irish
 •  Japanese
 •  Javanese
 •  Kannada
 •  Kapampangan
 •  Kashmiri
 •  Kazakh
 •  Khmer
 •  Kinyarwanda
 •  Kirghiz
 •  Korean
 •  Kurdish
 •  Lao
 •  Latin
 •  Latvian
 •  Lingala
 •  Lithuanian
 •  Luganda
 •  Luxembourgish
 •  Malagasy
 •  Macedonian
 •  Malay
 •  Malayalam
 •  Maltese
 •  Manx
 •  Maori
 •  Marathi
 •  Mongolian
 •  Navajo
 •  Nauruan
 •  Nepali
 •  Norwegian
 •  Occitan
 •  Oriya
 •  Oromo
 •  Panjabi
 •  Pashto
 •  Persian
 •  Polish
 •  Portuguese
 •  Quechua
 •  Romani
 •  Raeto Romance
 •  Romanian
 •  Russian
 •  Sango
 •  Samoan
 •  Sanskrit
 •  Sardinian
 •  Scots
 •  Scottish Gaelic
 •  Serbian
 •  Serbo Croatian
 •  Shona
 •  Sindhi
 •  Sinhala
 •  Slovak
 •  Slovenian
 •  Somali
 •  Sotho
 •  Sudanese
 •  Swahili
 •  Swazi
 •  Swedish
 •  Tagalog
 •  Tahitian
 •  Tajik
 •  Tamil
 •  Tatar
 •  Telugu
 •  Tetum
 •  Thai
 •  Tibetan
 •  Tigrinya
 •  Tok Pisin
 •  Tonga
 •  Tsonga
 •  Tswana
 •  Turkish
 •  Turkmen
 •  Twi
 •  Ukrainian
 •  Uighur
 •  Urdu
 •  Uzbek
 •  Volapuk
 •  Vietnamese
 •  Walloon
 •  Waray
 •  Welsh
 •  Wolof
 •  Xhosa
 •  Yoruba
 •  Yiddish
 •  Zulu
 •  Zhuang
 •  English
 •  German
 •  French
 •  Italian
 •  Spanish
 •  Abkhazian
 •  Afrikaans
 •  Albanian
 •  Amharic
 •  Arabic
 •  Armenian
 •  Assamese
 •  Asturian
 •  Azerbaijani
 •  Bashkir
 •  Bambara
 •  Basque
 •  Belarusian
 •  Bengali
 •  Bhojpuri
 •  Bosnian
 •  Breton
 •  Buginese
 •  Bulgarian
 •  Burmese
 •  Catalan
 •  Cebuano
 •  Chichewa
 •  Chinese
 •  Corsican
 •  Croatian
 •  Czech
 •  Danish
 •  Dhivehi
 •  Dutch
 •  Esperanto
 •  Estonian
 •  Fijian
 •  Faroese
 •  Finnish
 •  Frisian
 •  Friulian
 •  Georgian
 •  Galician
 •  Greek
 •  Greenlandic
 •  Guarani
 •  Gujarati
 •  Hausa
 •  Haitian
 •  Hawaiian
 •  Hebrew
 •  Hindi
 •  Hungarian
 •  Icelandic
 •  Ido
 •  Ilokano
 •  Indonesian
 •  Interlingua
 •  Interlingue
 •  Inuktitut
 •  Irish
 •  Japanese
 •  Javanese
 •  Kannada
 •  Kapampangan
 •  Kashmiri
 •  Kazakh
 •  Khmer
 •  Kinyarwanda
 •  Kirghiz
 •  Korean
 •  Kurdish
 •  Lao
 •  Latin
 •  Latvian
 •  Lingala
 •  Lithuanian
 •  Luganda
 •  Luxembourgish
 •  Malagasy
 •  Macedonian
 •  Malay
 •  Malayalam
 •  Maltese
 •  Manx
 •  Maori
 •  Marathi
 •  Mongolian
 •  Navajo
 •  Nauruan
 •  Nepali
 •  Norwegian
 •  Occitan
 •  Oriya
 •  Oromo
 •  Panjabi
 •  Pashto
 •  Persian
 •  Polish
 •  Portuguese
 •  Quechua
 •  Romani
 •  Raeto Romance
 •  Romanian
 •  Russian
 •  Sango
 •  Samoan
 •  Sanskrit
 •  Sardinian
 •  Scots
 •  Scottish Gaelic
 •  Serbian
 •  Serbo Croatian
 •  Shona
 •  Sindhi
 •  Sinhala
 •  Slovak
 •  Slovenian
 •  Somali
 •  Sotho
 •  Sudanese
 •  Swahili
 •  Swazi
 •  Swedish
 •  Tagalog
 •  Tahitian
 •  Tajik
 •  Tamil
 •  Tatar
 •  Telugu
 •  Tetum
 •  Thai
 •  Tibetan
 •  Tigrinya
 •  Tok Pisin
 •  Tonga
 •  Tsonga
 •  Tswana
 •  Turkish
 •  Turkmen
 •  Twi
 •  Ukrainian
 •  Uighur
 •  Urdu
 •  Uzbek
 •  Volapuk
 •  Vietnamese
 •  Walloon
 •  Waray
 •  Welsh
 •  Wolof
 •  Xhosa
 •  Yoruba
 •  Yiddish
 •  Zulu
 •  Zhuang
Keybot      367 Results   64 Domains
  11 Hits www.vitus.hr  
The olive grove in the building zone
Oljčni nasad v gradbenem območju
  6 Hits www.unis.unvienna.org  
Today, with Kazakhstan having banished nuclear weapons and joined in creating a nuclear-weapon-free zone in Central Asia, Semipalatinsk has become a powerful symbol. It tells us that a world free of nuclear weapons is achievable.
Danes je v Kazahstanu jedrsko orožje prepovedano, hkrati pa si država prizadeva v srednji Aziji oblikovati območje brez jedrskega orožja. Semipalatinsk je postal močan znak upanja, da je svet brez jedrskega orožja resnično dosegljiv.
  9 Hits www.hotelslon.com  
If you have a confirmed room reservation, you can use your confirmation email as an access pass, allowing you to drive up to the hotel through the pedestrian zone. Keep it with you in printed or electronic form (tablet, smartphone) whenever you drive through the pedestrian zone.
Če imate potrjeno rezervacijo sobe, lahko svojo potrditveno e-pošto uporabite kot vstopno izkaznico, ki vam omogoča vožnjo do hotela v coni za pešce. Obdržite s seboj v tiskani ali elektronski obliki (tablični računalnik, pametni telefon), ko vozite po območju za pešce.
  sempl.si  
Henry Kissinger described a recipe for strategic disaster in his book 'World Order': "You cannot remain relevant by simply projecting the familiar forward." Yet, that is what companies do almost every day. They look at tomorrow by what they know today, they extrapolate their comfort zone into the future, and hope for the best.
Henry Kissinger je v knjigi Svetovni red opisal recept za strateško katastrofo: »Ne moreš ostati relevanten, če zgolj uporabiš tisto, kar je že znano.« Pa vendar je to nekaj, kar podjetja vsak dan počnejo. Na jutri gledajo z znanjem, ki ga imajo danes, svoje območje udobja pa prenesejo v prihodnost in upajo na najboljše.
  8 Hits www.kapsch.net  
It combines minimal, unobtrusive street furniture with the ability to operate in congested, stop & go and undisciplined traffic conditions (switching of lanes and overtaking within the system zone), meeting the requirements of either passage-based or period-based charging schemes.
Kapsch City je pravi sistem za zaračunavanje in nadzor vozil v večpasovnem prostem prometnem toku (PPT) za mestno območje. Združuje minimalno, nemotečo opremo na cesti z možnostjo delovanja v razmerah z zgoščenim, nediscipliniranim prometom (zamenjava pasov in prehitevanje znotraj območja sistema) ter z veliko ustavljanja, pri tem izpolnjuje zahteve shem zaračunavanja na osnovi prehoda ali časa.
  www.northistria.com  
Relax zone with sauna and exercise eqipment
Relax območje s savno in vadbeno opremo
  nekretnine-stangrad.hr  
APARTMENT - NEW - FAVOURABLE. The real estates agency Stan Grad Immobilien is offering a duplex apartment situated on the first floor of a new building. The apartment of 89.57 m2 consists of a large living room with kitchen and dining room, three bedrooms, bathroom, toilet and terrace with a beautiful sea view and surrounding countryside. Apartment has a garden of 45 m2 and one parking space. Position of the property is very good, on the edge of the green zone and just 500 m away from the beach. Price is adequate to quality of the construction and location. The building is built with quality materials, the environment is decorated and improved. The owner guarantees proper documents and the real estate agency Stan Grad Immobilien will help you with the purchase and registration of real estate.
APARTMA - NOVO - UGODNEJŠA. Pravi posestva agencija Stan Grad Immobilien ponuja duplex stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju nove stavbe. Stanovanje na 89,57 m2 se sestoji iz velike dnevne sobe z kuhinjo in jedilnico, tri spalnice, kopalnico, WC in teraso s çudovitim pogledom na morje in okolico. Stanovanje ima vrt 45 m2 in eno parkirno mesto. Položaj premoženja je zelo dobra, na robu zelene cone in od morja oddaljena 500 m. Cena je primerna za kakovost gradnje in lokacijo. Stavba je zgrajena s kakovostnimi materiali, okolje je okrašena in izboljšati. Lastnik zagotavlja ustrezne dokumente in agencijo za nepremiçninske Stan Grad Immobilien vam bo pomagal z nakupom in registracijo nepremiçnin.
  10 Hits www.european-council.europa.eu  
- The entry into the EU of the Western Balkans - a war zone 15 years ago - is the last great work of peace in the continent.
- priključitev Zahodnega Balkana, ki je bil še pred petnajstimi leti vojno območje, k EU zadnji velik mirovni dosežek na naši celini;
  platforma-kooperativa.org  
Human Rights Film Festival – Regional Platform, was jointly carried out by the Association for Development of Culture – URK and Multimedia Institute [mi2] from Zagreb and Free Zone / B92 from Belgrade
Informacijska agencija – AGI iz Osijeka in Digital Culture iz Subotice sta skupaj izvedli program Platforma Renesansa – Korak 2, znotraj katerega sta organizirali različne vsebine na področju ekološkega aktivizma ter omogočili izmenjavo neodvisnih scen gradov Subotice in Osijeka.
  18 Hits www.nato.int  
Sweden's collaboration with NATO increased recently during NATO's Operation Unified Protector for Libya. Sweden sent eight jets to assist with the No-Fly Zone over the country. It also has 500 troops in Afghanistan.
Švedsko sodelovanje z Natom se je povečalo pred kratkim med Natovo operacijo Unified Protector v Libiji. Švedska je poslala osem reaktivnih letal kot pomoč pri zaprtju zračnega prostora nad državo. 500 svojih pripadnikov je napotila tudi v Afganistan. Sodelovanje s Švedsko sega v leto 1994, ko se je le ta pridružila programu Partnerstvo za mir.
  3 Hits www.eu2008.si  
The last extension of the Schengen border-free zone took place on 21 December 2007, when the border controls were abolished at the internal land and sea borders for nine states: Slovenia, Hungary, Poland, Czech, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania, and Malta.
Vpeljavo prostega gibanja so za ravnotežje med svobodo in varnostjo spremljali t. i. kompenzacijski ukrepi, med njimi tudi izboljšanje usklajevanja med policijo, cariniki in sodstvom, in ukrepi v zvezi bojem proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Zato je bil vzpostavljen Schengenski informacijski sistem (SIS), ki omogoča izmenjavo podatkov o identitetah ljudi in opisov izgubljenih oziroma ukradenih predmetov. Schengensko območje se je počasi širilo in končno zajelo vse države članice. Italija je sporazum podpisala 27. novembra 1990, Portugalska in Španija sta se pridružili 25. junija 1991, Grčija jima je sledila 6. novembra 1992, Avstrija 28. aprila 1995, 19. decembra 1996 pa sta pristopili še Finska in Švedska. Zadnja širitev schengenskega območja se je zgodila 21. decembra 2007, ko je bil odpravljen mejni nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah za deveterico držav: Slovenijo, Madžarsko, Poljsko, Češko, Slovaško, Estonijo, Latvijo, Litvo in Malto. Nadzor na zračnih mejah teh držav bo odpravljen do 30. marca 2008. Schengensko območje tako šteje 24 članic, od tega je 22 držav članic Evropske unije.
  twohomelands.zrc-sazu.si  
The reasons for such in-group marrying strategies are significantly connected to the past ways of life of Žumberčani of the Greek-Catholic religious affiliation, particularly to the ancestors who settled the then Military Border Zone as uskoki.
V pričujočem besedilu avtorica postavlja tezo, da je medsebojno sklepanje zakonskih zvez med Žumberčani njihova običajna poročna praksa vsaj zadnjih 150 let. Hkrati ugotavlja, da so razlogi tako lokalno skupinsko zamejenih poročnih strategij v Žumberku pomembno povezani tudi z nekdanjim specifičnim načinom življenja prebivalcev Žumberka kot potomcev uskokov z močno grkokatoliško identifikacijo. S tega vidika analizira pripovedi informatorjev v najstarejši grkokatoliški župniji v Radatovićih, ki je najzahodnejša žumberška župnija in hkrati obmejna župnija s Slovenijo. Pri tem skuša odgovoriti na vprašanje, s kom in v kolikšni meri so se Žumberčani v istem obdobju poročali tudi preko današnje slovensko-hrvaške državne meje. Prvo terensko delo med domačini iz nekaterih vasic župnije v Radatovićih je avtorica izvedla v letu 2003; nabrala je pripovedi o načinu življenja nekdaj in danes. Drugo terensko delo je opravila v letu 2005, pri katerem so bile osnovna tema pogovorov poročne prakse. Sočasno je zbirala arhivsko gradivo o porokah v župniji. Podatke o porokah župljanov za obdobje od leta 1858 do 2004 je analizirala z univariatnimi in bivariatnimi statističnimi metodami.Na podlagi pogovorov iz leta 2003 je ugotovila, da so žumberška pripadnost s poudarjeno grkokatoliško identifikacijo, življenje v družinski zadrugi, zlasti pa nedeljiva lastnina in specifičen način življenja na tem območju pomembno povezani s poročnimi praksami. Na podlagi pogovorov z domačini v letu 2005 je ugotovila, da naj bi se Žumberčani večinoma poročali med seboj in v isti župniji do druge svetovne vojne. Informatorji so namreč poudarili, da je večje število »mešanih zakonov« po drugi svetovni vojni posledica boljših možnosti zaposlovanja v tovarnah v bližnjih urbanih centrih tako na Hrvaškem kot v Sloveniji. Vendar statistična analiza pokaže, da so se Žumberčani tudi na slovenski strani meje zlasti po drugi svetovni vojni praviloma poročali med seboj, t.j. z grkokatoliki iz Metlike. V približno 150-letnem obdobju so se ženini in neveste v veliki večini primerov (približno 70% ženinov in 82% nevest) rodili v župniji Radatovići in hkrati so v njej prebivali do poroke. S tega vidika se pretežno poročajo po endogamnem pravilu, t.j. znotraj lastne skupine. Nadaljnja analiza veliko manjših deležev neendogamnih ženinov in nevest (približno 30% ženinov in 18% nevest) je pokazala, da so ti v večini primerov bodisi rojeni bodisi so do poroke prebivali v sosednjih, tj. bližnjih grkokatoliških žu
  2 Hits www.neolith.com  
Private Zone
Zasebno področje
  www.space.si  
Kepler is a NASA mission dedicated to discover new planets around nearby stars in the habitable zone of the Galaxy. The Astrophysics group at Space-SI collaborates in the working group of eclipse binary stars, that prepares a catalogue of 2000 stars that will Kepler observe.
Misija Kepler ameriške agencije NASA je namenjena odkrivanju planetov v drugih osončjih. Astrofizki pri centru odličnosti sodelujemo v delovni skupini za eklipsne dvojne zvezde, ki je pripravila katalog več kot 2000 zvezd, ki bi jih naj Kepler opazoval v teku svoje misijie. V katalog spadajo zvezde, ki so iz astrofizikalnega vidika posebno zanimive zaradi izjemno natančno določenih lastnosti. Poznavanje in merjenje svetlobnih krivulj eklipsnih dvojnih zvezd je ključnega pomena, zato da jih ne zamenjujemo s prehodi planetov, ki so glavni cilj misije Kepler.
  46 Hits www.via-alpina.org  
Vaduz, the main town of Liechtenstein with a new pedestrian zone, boasts an interesting and very wide-ranging tourist offer. Your attention will be magically drawn to Vaduz Castle situated high above Vaduz.
Vaduz je glavno mesto Liechtensteina in se ponaša z novo cono za pešce ter nudi zanimivo in pestro paleto turistične ponudbe. Dvorec Vaduz, visoko nad mestom, čarobno privlači pogled. Poleg okrepčila v kavarni, je priporočljiv obisk muzeja umetnosti, poštnega muzeja in znamk ali smučarskega muzeja. Tudi na športnem področju ponuja Vaduz veliko možnosti. Na voljo je velik bazen na odprtem, center za squash, teniška igrišča in tudi moderen nogometni stadion, minigolf in prijetno omrežje pešpoti in kolesarskih poti. Številne naravne lepote, kot so, na primer, naravni park Haberfeld, vabijo k počitku.
  www.multiplan.si  
The rimmed edge defines a so-called zone of bordering (low) wall, which in combination with a »floating« roof forms an architectural element of distinctively horizontal and modern expression. The empty »vertical« space between them serves as the manipulation tool for defining the visual sequence in the context of contact outside – inside, here – there.
Predlog se spogleduje z bazično arhetipsko zasnovo zaključene kvadratne enklave obdane z zidom, katero prepletamo s prvinskimi elementi oblikovanja in členjenja mas paviljonske gradnje. Čista geometrija, poudarjena horizontalnost, avtonomnost posameznih delov so osnovni prijemi s katerimi kompaktno osnovo »introvertiranega« clustra večjega merila razgradimo na segmente, ki ekstrovertirano ustvarjajo dialog s prostorom. V smislu prostorske kompozicije gre za poizkus iskanja optimalnega prepleta dveh, po tipologiji različnih struktur: ekstrovertiranega, navzven odprtega značaja kulturnega centra z introvertiranim konceptom tradicionalne obzidne zazidave.  Situacijo sistemsko opredelimo z izpeljanko modela Spatium conclusus, ki opredeljuje shemo zaprtega/omejenega prostora v okviru katerega razslojimo programsko vsebino.
  20 Hits www.remisens.com  
Revital Zone
območje Revital
  www.constructionworkers.eu  
Dangerous zone and carcinogous products
Nevarno območje in rakotvorni izdelki
  www.optek.com  
Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
Razlika v časovnem pasu glede na čas Greenwich Mean Time (GMT)
  13 Hits www.coloursofistria.com  
• Children's zone
• prostor za otroke
  36 Hits www.forexagentreviews.com  
Zone Options Austria
Zone Options pregled
  www.farmland-thegame.eu  
The goal: You must successfully complete the tasks and become a good farmer… Just like me and my fellow workers… Every task brings you points which are displayed in the score zone… But don’t worry – we’ll be there to give you good advice and a helping hand…
Namen igre: Opravi naloge in postani dober rejec živali, kot jaz in moji sodelavci. Vsaka naloga ti prinese določeno število točk, ki jih lahko vidiš v rezultatu. Ne skrbi, če se boš znašel v težavah – vedno ti bomo svetovali.
  8 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Economic and Monetary Union (EMU), euro zone, European Central Bank (ECB), Stability and Growth Pact, public finances, economic policy coordination and guidelines…
Pogodba EGS, Pogodba ESPJ, Pogodba EURATOM, Enotni akt, Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba, Pogodba iz Nice, Lizbonska pogodba, institucije in organi Unije, postopek odločanja in dejavnosti institucij ...
  www.xperimania.net  
Double-check which is correct time for your time zone.
Dvakrat preverite, v katerem časovnem pasu ste.
  2 Hits javascripton.com  
Within Security Settings - Internet Zone dialog, scroll to Scripting section (near the bottom)
Znotraj Security Settings - Internet Zone pogovorno okno, da se pomaknete Scripting odsek (blizu dna)
  2 Hits ar2005.emcdda.europa.eu  
An evaluation of the drug-free zone in one Austrian prison showed that prisoners released from the drug-free zone were sentenced again significantly less often than prisoners released from normal units in the prison (35 % compared with 62 %).
Drug preventivni element je ustanovitev enot brez drog v samih zaporih. Sodelovanje je prostovoljno, običajno potem, ko zaprti uživalci drog podpišejo pisne izjave, da sprejemajo določene pogoje, na primer periodično testiranje urina. Take enote obstajajo v vseh država članicah EU-15. Enote brez drog so bile ustanovljene v večini "novih" držav. Ocena območja brez drog v enem od avstrijskih zaporov je pokazala, da so bili zaporniki, izpuščeni iz območja brez drog, ponovno kaznovani veliko manjkrat kot zaporniki, izpuščeni iz običajnih enot v zaporih (35 % v primerjavi z 62 %).
  www.goodyear.eu  
• 2D Blades in the Centre Zone: these blades make stopping and starting on snow and ice easier
• Zmes tekalne plasti za oprijem v zimskih razmerah: Zmes tekalne plasti, ki zagotavlja boljši oprijem na poledenelih in zasneženih cestah v vseh letnih časih.
  2 Hits www.ecb.europa.eu  
To minimise the number of technical systems and the amount of energy required, certain areas, such as the atrium or the open areas within the market hall, will not be air-conditioned. Instead, these areas will function as a climate buffer and transition zone between the outside and the inside.
Da bi bilo tehničnih sistemov, ki jih je treba napajati, čim manj, nekateri prostori, kot so atrij in odprti prostori v Grossmarkthalle, ne bodo klimatizirani. Ti prostori bodo tako delovali kot klimatski blažilniki na prehodu med notranjostjo in zunanjostjo stavbe.
  www.lancom.si  
Don’t hesitate to learn new technologies. Get out of your comfort zone. That’s how you survive in the software industry.
Bodite dovzetni za novo znanje in se ne bojte naučiti novih tehnologij. Pojdite iz svoje cone udobja, le tako boste preživeli v IT industriji!
  13 Hits manuals.playstation.net  
Communication zone
Ikone dejanj
1 2 3 4 5 6 7