zoom – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      398 Results   27 Domains
  6 Hits docs.gimp.org  
You can now enter the image zoom ratio directly in the status bar.
Zdaj lahko razmerje povečave pogleda vnesete neposredno v vrstico stanja.
  www.wise-t.com  
zoom
povečava
  www.google.fr  
The blue overlay shows where Street View imagery is available. You can zoom in to an area to see more detail.
Modro prekrivanje kaže, kje so na voljo posnetki Pogleda ulic. Povečajte prikaz območja, če želite videti več podrobnosti.
  2 Hits www.gcompris.net  
Goal: Learn to use the mousewheel or the zoom / pinch gesture to zoom in and out.
Cilj: Nauči se uporabljati miškin kolešček ali kretnjo približanja/ščipanja za približanje in oddaljevanje pogleda.
  www.ki.si  
· Micro-fabrication tools: capillary puller, microelectrode beveler, stereo-zoom microscope (PZM-HB, WPI), manual micromanipulator, antivibration bench etc.
· orodja za mikro-fabrikacijo: enota za vlečenje kapilar, enota za brušenje mikroelektrod, stereo-zoom mikroskop (PZM-HB, WPI), ročni mikromanipulator, antivibracijska miza itd.
  2 Hits support.google.com  
Change text, image, and video sizes (zoom)
Nastavitev teme brskalnika
  5 Hits www.coloursofistria.com  
If you have a particular area of interest, navigate through the menu to the right of the map, select a category and then zoom on Novigrad to see the locations of selected category.
V kolikor vas zanima točno določeno področje uporabite seznam na desni strani zemljevida. Izberite kategorijo in povečajte področje Novigrada na zemljevidu. Tako boste videli lokacije znotraj posamezne izbrane kategorije.
  2 Hits crosscall.com  
Autofocus Zoom: Digital x8 Autofocus
Stanje pripravljenosti: ugotovljeno 20 dni
  www.traviantoolbox.com  
This map gives a global vision of the game with several possibilities to view other players, and contains several levels for zooming. You have also the possibility to choose which alliances you want to view on the map.
Ta zemljevid ti ponuja globalno vizijo sveta igre, z nekaj možnostmi za pregled drugih igralcev, seveda na različnih stopnjah povečave. Izbereš lahko tudi katere alianse bi rad videl na zemljevidu. Informacije o naseljih so vidne če je povečava dovolj velika.
  2 Hits javascripton.com  
- added zoom out, zoom in animations on hovering to country flags
- Dodana pomanjšanje, zoom animacije na lebdi zastavam držav
  www.intelidoc.biz  
Zoom View
Novice