permitted by – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      16 Results   5 Domains
  maps.google.it  
protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users or the public as required or permitted by law.
ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kuka-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengokudingwa umthetho.
  maps.google.no  
protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users or the public as required or permitted by law.
ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kuka-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengokudingwa umthetho.
  7 Hits www.google.cn  
protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users or the public as required or permitted by law.
ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kuka-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengokudingwa umthetho.
  www.google.com.mt  
protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users or the public as required or permitted by law.
ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kuka-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengokudingwa umthetho.
  6 Hits www.google.fr  
When permitted by law Google, and Google’s suppliers and distributors, will not be responsible for lost profits, revenues, or data, financial losses or indirect, special, consequential, exemplary, or punitive damages.
Uma kuvume umthetho, u-Google, abahlinzeki kanye nabasabalalisi bawo ngeke babhekane nokulahlekelwa inzuzo, amarevenyu, noma imininingwane, ukulahlekelwa kwezimali noma ukulimala okuqondile, okungenxa yezimo ezikhethekile, okuyisibonelo noma okokujeziswa.