phone – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      8 Results   2 Domains
  3 Hits maps.google.it  
telephony log information like your phone number, calling-party number, forwarding numbers, time and date of calls, duration of calls, SMS routing information and types of calls.
imininingwane yezocingo njengenombolo yakho yocingo, ukushayelwa kwezinye izinombolo, ukudlulisa izinombolo, isikhathi nosuku locingo, ubude bocingo, imininingwane ngokudluliswa kwe-SMS kanye nohlobo locingo.
  www.google.co.za  
Many sites that feature user-generated content, including YouTube, Blogger and social networking sites, have sharing controls that put users in charge of who sees personal blogs, photos, videos and profiles. Using sharing controls is particularly important when you or your children share personal information such as names, addresses or phone numbers on public sites.
Sebenzisa izilungiselo zokwangasese nezilawuli zokwaba.Amasayithi amaningi afaka okuqukethwe okwenziwe ngabasebenzisi, kufaka phakathi i-YouTube, Blogger namasayithi okuxhumana nomphakathi, anezilawuli zokwaba abeka abasebenzisi ekulawuleni ukuthi ubani obona amabhulogi womuntu, izithombe, amavidiyo, namaphrofayela. Ukusebenzisa izilawuli zokwaba kubalulekile uma wena noma ingane yakho yaba ulwazi oluyimfihlo olufana namagama, amakheli, izinombolo zefoni, noma amasayithi omphakathi. Fundisa izingane zakho ukuhlonipha ubungasese babangani nomndeni ngokungabizi abantu ngamagama kumaphrofayela asesidlangalaleni nezithombe.