photos – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      20 Results   7 Domains
  3 Hits www.google.com.mt  
For example, we can make search more relevant and interesting for you by including photos, posts, and more from you and your friends.
Isibonelo, singenza usesho luhlobane kakhulu futhi luthandeke kuwe ngokufaka izithombe, nokuningi okuvela kuwe nabangani bakho.
  www.google.co.za  
Many sites that feature user-generated content, including YouTube, Blogger and social networking sites, have sharing controls that put users in charge of who sees personal blogs, photos, videos and profiles.
Sebenzisa izilungiselo zokwangasese nezilawuli zokwaba.Amasayithi amaningi afaka okuqukethwe okwenziwe ngabasebenzisi, kufaka phakathi i-YouTube, Blogger namasayithi okuxhumana nomphakathi, anezilawuli zokwaba abeka abasebenzisi ekulawuleni ukuthi ubani obona amabhulogi womuntu, izithombe, amavidiyo, namaphrofayela. Ukusebenzisa izilawuli zokwaba kubalulekile uma wena noma ingane yakho yaba ulwazi oluyimfihlo olufana namagama, amakheli, izinombolo zefoni, noma amasayithi omphakathi. Fundisa izingane zakho ukuhlonipha ubungasese babangani nomndeni ngokungabizi abantu ngamagama kumaphrofayela asesidlangalaleni nezithombe.