prevent – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   10 Domains
  2 Hits www.google.co.za  
Prevent identity theft
Gwema ukwebiwa kobunikazi
  maps.google.it  
detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues.
ukuhlonza, ukugwema noma ukubhekana nenkohlakalo ukuphepha noma into yezobuchwepheshe,
  maps.google.no  
detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues.
ukuhlonza, ukugwema noma ukubhekana nenkohlakalo ukuphepha noma into yezobuchwepheshe,
  www.google.cn  
detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues.
ukuhlonza, ukugwema noma ukubhekana nenkohlakalo ukuphepha noma into yezobuchwepheshe,
  www.google.com.mt  
detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues.
ukuhlonza, ukugwema noma ukubhekana nenkohlakalo ukuphepha noma into yezobuchwepheshe.
  maps.google.ca  
Prevent identity theft
Okuhle Ukuthi Ukwazi
  www.google.no  
Prevent identity theft
Okuhle Ukuthi Ukwazi
  www.google.ie  
Prevent identity theft
Okuhle Ukuthi Ukwazi
  www.google.li  
Prevent identity theft
Okuhle Ukuthi Ukwazi
  mail.google.com  
Prevent identity theft
Okuhle Ukuthi Ukwazi