provide information – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   5 Domains
  www.google.fr  
We provide information to help copyright holders manage their intellectual property online. If you think somebody is violating your copyrights and want to notify us, you can find information about submitting notices and Google’s policy about responding to notices in our Help Center.
Sihlinzeka ngolwazi ukusiza ababambe ilungelo lokukopisha ukuthi balawule izimpahla zabo zomqondo emoyeni. Uma ucabanga ukuthi khona umuntu ophambana nelungelo lakho lokukopisha, futhi ufuna ukusazisa, ungathola imininingwane mayelana nokuthumela izicelo ngomgomo wakwa-Google omayelana nokuphendula ezazisweniEsikhungweni sethu Sosizo.
  3 Hits www.google.cn  
Where we can provide information access and correction, we will do so for free, except where it would require a disproportionate effort. We aim to maintain our services in a manner that protects information from accidental or malicious destruction.
Lapho khona singahlinzeka imininingwane ukufinyielela kanye nokulungisa, sizokwenza lokho mahhala, ngaphandle uma kudinga umzamo omkhulu ngokweqile. Sizimisele ukugcina uhlelo lwethu ngendlela evikela imininingwane ekulimaleni okwenzeke ngephutha noma ngamabomu. Ngenxa yalokhu, emva kokuba usususe imininingwane ohlelweni lwethu, ngeke sikwazi ukususa ngokushesha amakhophi asalile kuma-server ethu asebenzayo kanti ngeke sisuse imininingwane ezinhlelweni zethu zokugcina izipele.
  2 Hits www.google.com.mt  
Where we can provide information access and correction, we will do so for free, except where it would require a disproportionate effort. We aim to maintain our services in a manner that protects information from accidental or malicious destruction.
Lapho khona singahlinzeka imininingwane ukufinyielela kanye nokulungisa, sizokwenza lokho mahhala, ngaphandle uma kudinga umzamo omkhulu ngokweqile. Sizimisele ukugcina uhlelo lwethu ngendlela evikela imininingwane ekulimaleni okwenzeke ngephutha noma ngamabomu. Ngenxa yalokhu, emva kokuba usususe imininingwane ohlelweni lwethu, ngeke sikwazi ukususa ngokushesha amakhophi asalile kuma-server ethu asebenzayo kanti ngeke sisuse imininingwane ezinhlelweni zethu zokugcina izipele.
  2 Hits maps.google.it  
Where we can provide information access and correction, we will do so for free, except where it would require a disproportionate effort. We aim to maintain our services in a manner that protects information from accidental or malicious destruction.
Lapho khona singahlinzeka imininingwane ukufinyielela kanye nokulungisa, sizokwenza lokho mahhala, ngaphandle uma kudinga umzamo omkhulu ngokweqile. Sizimisele ukugcina uhlelo lwethu ngendlela evikela imininingwane ekulimaleni okwenzeke ngephutha noma ngamabomu. Ngenxa yalokhu, emva kokuba usususe imininingwane ohlelweni lwethu, ngeke sikwazi ukususa ngokushesha amakhophi asalile kuma-server ethu asebenzayo kanti ngeke sisuse imininingwane ezinhlelweni zethu zokugcina izipele.
  2 Hits maps.google.no  
Where we can provide information access and correction, we will do so for free, except where it would require a disproportionate effort. We aim to maintain our services in a manner that protects information from accidental or malicious destruction.
Lapho khona singahlinzeka imininingwane ukufinyielela kanye nokulungisa, sizokwenza lokho mahhala, ngaphandle uma kudinga umzamo omkhulu ngokweqile. Sizimisele ukugcina uhlelo lwethu ngendlela evikela imininingwane ekulimaleni okwenzeke ngephutha noma ngamabomu. Ngenxa yalokhu, emva kokuba usususe imininingwane ohlelweni lwethu, ngeke sikwazi ukususa ngokushesha amakhophi asalile kuma-server ethu asebenzayo kanti ngeke sisuse imininingwane ezinhlelweni zethu zokugcina izipele.