provide – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      20 Results   2 Domains
  3 Hits www.google.com.mt  
"provide"
"ukunikela"
  10 Hits maps.google.it  
We provide personal information to our affiliates or other trusted businesses or persons to process it for us, based on our instructions and in compliance with our Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures.
Sikunikeza iminingwane yabantu kwesibambisene nabo noma kwamanye amabhizinisi athembekile noma abantu ukuze bayisebenze, kuncike emiyalweni yethu futhi kuhambisana Nomgomo wethu Wobumfihlo kanye nezinye izilinganiso zobumfihlo nokuphepha ezifanele.