purpose – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   5 Domains
  maps.google.no  
We will ask for your consent before using information for a purpose other than those that are set out in this Privacy Policy.
Sizoyicela imvume yakho ngaphambili kokusebenzisa imininingwane ngenhloso engafani naleyo ebekwe Emgomeni Wobumfihlo.
  maps.google.it  
We will ask for your consent before using information for a purpose other than those that are set out in this Privacy Policy.
Sizoyicela imvume yakho ngaphambili kokusebenzisa imininingwane ngenhloso engafani naleyo ebekwe Emgomeni Wobumfihlo.
  5 Hits www.google.cn  
We will ask for your consent before using information for a purpose other than those that are set out in this Privacy Policy.
Sizoyicela imvume yakho ngaphambili kokusebenzisa imininingwane ngenhloso engafani naleyo ebekwe Emgomeni Wobumfihlo.
  www.google.com.mt  
We will ask for your consent before using information for a purpose other than those that are set out in this Privacy Policy.
Sizoyicela imvume yakho ngaphambili kokusebenzisa imininingwane ngenhloso engafani naleyo ebekwe Emgomeni Wobumfihlo.
  4 Hits www.google.fr  
Some jurisdictions provide for certain warranties, like the implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. To the extent permitted by law, we exclude all warranties.
Ezinye izindawo zihlinzeka iziqiniseko ezithize, njengesiqiniseko sokudayisa, ukulungela inhloso ethize kanye nokulandelwa. Sizibeka eceleni zonke iziqiniseko ngokuvunyelwe umthetho.