read – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   5 Domains
  2 Hits www.google.co.za  
Watch some of our parents at Google talking about how they manage their children’s safety online, and read safety tips from Google below. Or read advice on specific safety issues, such as inappropriate content and cyber bullying, from child safety experts we work with.
Buka abanye bethu abangabazali e-Google bekhuluma mayelana nokuthi bakuphatha kanjani ukuphepha kwezingane zabo ku-intanethi futhi bafunda amathiphu okuphepha kusuka ku-Google ngezansi. Noma funda imiyalo ezindabeni ezicacisiwe zokuphepha okufana nokuqukethwe okungalungile kanye nobuxhwanguxhwangu baku-intanethi kusuka ezazini zezokuphepha kwezingane ezisebenza ngakho.
  maps.google.it  
We’ve tried to keep it as simple as possible, but if you’re not familiar with terms like cookies, IP addresses, pixel tags and browsers, then read about these key terms first. Your privacy matters to Google so whether you are new to Google or a long-time user, please do take the time to get to know our practices – and if you have any questions contact us.
Sizamile ukugcina kulula ngakho konke okusemandleni kodwa uma ungenalo ulwazi lwamagama afana nelithi, cookies, ikheli le-IP, amathegi ama-pixex kanye neziphequluli, funda ngalamagamaabalulekilekuqala. Ubumfihlo bakho bubalulekile ku-Google ngakho ngisho ngabe umusha ku-Google noma kade waqala ukuwusebenzisa, uyacelwa ukuthi uthathe isikhathi sokuthi wazi izinqubo zethu – kanti uma unanoma iluphi uhlobo lombuzoxhumana nathi.
  maps.google.no  
We’ve tried to keep it as simple as possible, but if you’re not familiar with terms like cookies, IP addresses, pixel tags and browsers, then read about these key terms first. Your privacy matters to Google so whether you are new to Google or a long-time user, please do take the time to get to know our practices – and if you have any questions contact us.
Sizamile ukugcina kulula ngakho konke okusemandleni kodwa uma ungenalo ulwazi lwamagama afana nelithi, cookies, ikheli le-IP, amathegi ama-pixex kanye neziphequluli, funda ngalamagamaabalulekilekuqala. Ubumfihlo bakho bubalulekile ku-Google ngakho ngisho ngabe umusha ku-Google noma kade waqala ukuwusebenzisa, uyacelwa ukuthi uthathe isikhathi sokuthi wazi izinqubo zethu – kanti uma unanoma iluphi uhlobo lombuzoxhumana nathi.
  www.google.cn  
We’ve tried to keep it as simple as possible, but if you’re not familiar with terms like cookies, IP addresses, pixel tags and browsers, then read about these key terms first. Your privacy matters to Google so whether you are new to Google or a long-time user, please do take the time to get to know our practices – and if you have any questions contact us.
Sizamile ukugcina kulula ngakho konke okusemandleni kodwa uma ungenalo ulwazi lwamagama afana nelithi, cookies, ikheli le-IP, amathegi ama-pixex kanye neziphequluli, funda ngalamagamaabalulekilekuqala. Ubumfihlo bakho bubalulekile ku-Google ngakho ngisho ngabe umusha ku-Google noma kade waqala ukuwusebenzisa, uyacelwa ukuthi uthathe isikhathi sokuthi wazi izinqubo zethu – kanti uma unanoma iluphi uhlobo lombuzoxhumana nathi.
  2 Hits www.google.com.mt  
This Privacy Policy is meant to help you understand what data we collect, why we collect it, and what we do with it. This is important; we hope you will take time to read it carefully. And remember, you can find controls to manage your information and protect your privacy and security at My Account.
Uma usebenzisa amasevisi we-Google, usithemba ngolwazi lakho. Le Inqubomgomo Yobumfihlo yenzelwe ukukusiza ukuthi uqonde ukuthi iyiphi idatha esiyiqoqayo, kungani siyiqoqa, nokuthi senzani ngayo. Lokhu kubalulekile; sithemba ukuthi uzothatha isikhathi ukuze uyifunde ngokucophelela. Futhi khumbula, ungathola izilawuli ukuze uphathe ulwazi lwakho uphinde uvikele ubumfihlo bakho nokuvikela ku-Akhawunti Yami.