reasonably – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   5 Domains
  3 Hits www.google.fr  
In all cases, Google, and its suppliers and distributors, will not be liable for any loss or damage that is not reasonably foreseeable
Kuzo zonke izimo, u-Google, abahlinzeki kanye nabasabalalisi bawo, ngeke babhekane nanoma ikuphi ukulahleka noma ukulimala obekungeke kubonakale ngaphambili kokuthi kwenzeke.
  maps.google.no  
We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of Google if we have a good-faith belief that access, use, preservation or disclosure of the information is reasonably necessary to:
Siyokwabelana ngemininingwane yomuntu nezinkampani, izinhlangano noma abantu abangaphandle kwaka-Google uma sikholwa ukuthi ukufinyelela, ukusetshenziswa, ukulondolozwa noma ukuvezwa kwemininingwane kuyadingeka:
  maps.google.it  
We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of Google if we have a good-faith belief that access, use, preservation or disclosure of the information is reasonably necessary to:
Siyokwabelana ngemininingwane yomuntu nezinkampani, izinhlangano noma abantu abangaphandle kwaka-Google uma sikholwa ukuthi ukufinyelela, ukusetshenziswa, ukulondolozwa noma ukuvezwa kwemininingwane kuyadingeka:
  www.google.com.mt  
We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of Google if we have a good-faith belief that access, use, preservation or disclosure of the information is reasonably necessary to:
Siyokwabelana ngemininingwane yomuntu nezinkampani, izinhlangano noma abantu abangaphandle kwaka-Google uma sikholwa ukuthi ukufinyelela, ukusetshenziswa, ukulondolozwa noma ukuvezwa kwemininingwane kuyadingeka:
  4 Hits www.google.cn  
We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of Google if we have a good-faith belief that access, use, preservation or disclosure of the information is reasonably necessary to:
Siyokwabelana ngemininingwane yomuntu nezinkampani, izinhlangano noma abantu abangaphandle kwaka-Google uma sikholwa ukuthi ukufinyelela, ukusetshenziswa, ukulondolozwa noma ukuvezwa kwemininingwane kuyadingeka: