relevant – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      22 Results   6 Domains
  7 Hits www.google.com.mt  
"more relevant search results"
"imiphumela yosesho ehlobene kakhulu"
  www.google.fr  
Our Services are very diverse, so sometimes additional terms or product requirements (including age requirements) may apply. Additional terms will be available with the relevant Services, and those additional terms become part of your agreement with us if you use those Services.
Izinhlelo zethu zahlukahlukene kakhulu, ngakho kwesinye isikhathi kungasebenza imibandela eyengeziwe noma izidingo zomkhiqizo (okubandakanya izidingo zobudala). Imibandela eyengeziwe iyotholakala Ezinhlelweni ezifanele kanti leyo mibandela eyengeziwe iba ingxenye yesivumelwane sakho nathi uma usebenzisa lezo Zinhlelo.
  4 Hits www.google.cn  
We use the information we collect from all of our services to provide, maintain, protect and improve them, to develop new ones, and to protect Google and our users. We also use this information to offer you tailored content – like giving you more relevant search results and ads.
Sisebenzisa imininingwane esiyiqoqa kuzo zonke izinhlelo zethu ukuhlinzeka, ukugcina, ukuvikela kanye nokuzithuthukisa lezo zinhlelo, ukwenza ezintsha, kanye nokuvikela u-Google kanye nabasebenzisi bethu. Siphinde sisebenzise lemininingwane ukuhlinzeka ngokuqukethwe okwakhelwe wena – njengokukunikeza imiphumela yokusesha kanye nezikhangiso ezihambelana nokucinga kwakho.
  3 Hits maps.google.no  
We use the information we collect from all of our services to provide, maintain, protect and improve them, to develop new ones, and to protect Google and our users. We also use this information to offer you tailored content – like giving you more relevant search results and ads.
Sisebenzisa imininingwane esiyiqoqa kuzo zonke izinhlelo zethu ukuhlinzeka, ukugcina, ukuvikela kanye nokuzithuthukisa lezo zinhlelo, ukwenza ezintsha, kanye nokuvikela u-Google kanye nabasebenzisi bethu. Siphinde sisebenzise lemininingwane ukuhlinzeka ngokuqukethwe okwakhelwe wena – njengokukunikeza imiphumela yokusesha kanye nezikhangiso ezihambelana nokucinga kwakho.
  3 Hits maps.google.it  
We use the information we collect from all of our services to provide, maintain, protect and improve them, to develop new ones, and to protect Google and our users. We also use this information to offer you tailored content – like giving you more relevant search results and ads.
Sisebenzisa imininingwane esiyiqoqa kuzo zonke izinhlelo zethu ukuhlinzeka, ukugcina, ukuvikela kanye nokuzithuthukisa lezo zinhlelo, ukwenza ezintsha, kanye nokuvikela u-Google kanye nabasebenzisi bethu. Siphinde sisebenzise lemininingwane ukuhlinzeka ngokuqukethwe okwakhelwe wena – njengokukunikeza imiphumela yokusesha kanye nezikhangiso ezihambelana nokucinga kwakho.