requests – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   4 Domains
  2 Hits maps.google.it  
We may reject requests that are unreasonably repetitive, require disproportionate technical effort (for example, developing a new system or fundamentally changing an existing practice), risk the privacy of others, or would be extremely impractical (for instance, requests concerning information residing on backup tapes).
Kungenzeka sizenqabe izicelo eziphindaphindeke ngendlela engamukelekile, ezidinga umzawo wobuchwepheshe omkhulu ngokweqile (isibonelo, ukwakha uhlelo olusha noma ukuguqula kakhulu inqubo esikhona), ukufaka engcupheni ukuphepha kwabanye abantu, noma kube lukhuni ukuthi kwenzeke (isibonelo, izicelo ezimayelana nemininingwane etholakala emakhasethini alondoloziwe).
  2 Hits maps.google.no  
We may reject requests that are unreasonably repetitive, require disproportionate technical effort (for example, developing a new system or fundamentally changing an existing practice), risk the privacy of others, or would be extremely impractical (for instance, requests concerning information residing on backup tapes).
Kungenzeka sizenqabe izicelo eziphindaphindeke ngendlela engamukelekile, ezidinga umzawo wobuchwepheshe omkhulu ngokweqile (isibonelo, ukwakha uhlelo olusha noma ukuguqula kakhulu inqubo esikhona), ukufaka engcupheni ukuphepha kwabanye abantu, noma kube lukhuni ukuthi kwenzeke (isibonelo, izicelo ezimayelana nemininingwane etholakala emakhasethini alondoloziwe).
  4 Hits www.google.com.mt  
We may reject requests that are unreasonably repetitive, require disproportionate technical effort (for example, developing a new system or fundamentally changing an existing practice), risk the privacy of others, or would be extremely impractical (for instance, requests concerning information residing on backup systems).
Singase senqabe izicelo eziphindaphindiwe ngokungaphusile, ezidinga umzamo wobuchwepheshe ongalingani (ngokwesibonelo, ukuthuthukisa isistimu entsha noma ukushintsha ngokuyinhloko umkhuba osuvele ukhona), ezibeka engozini okobumfihlo kwabanye abantu, noma ezingase zingenzeki (ngokwesibonelo, izicelo ezimayelana nolwazi lokutholakala kwamasistimu okwenza isipele).
  2 Hits www.google.cn  
We may reject requests that are unreasonably repetitive, require disproportionate technical effort (for example, developing a new system or fundamentally changing an existing practice), risk the privacy of others, or would be extremely impractical (for instance, requests concerning information residing on backup tapes).
Kungenzeka sizenqabe izicelo eziphindaphindeke ngendlela engamukelekile, ezidinga umzawo wobuchwepheshe omkhulu ngokweqile (isibonelo, ukwakha uhlelo olusha noma ukuguqula kakhulu inqubo esikhona), ukufaka engcupheni ukuphepha kwabanye abantu, noma kube lukhuni ukuthi kwenzeke (isibonelo, izicelo ezimayelana nemininingwane etholakala emakhasethini alondoloziwe).