results – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      8 Results   1 Domain
  maps.google.it  
We use the information we collect from all of our services to provide, maintain, protect and improve them, to develop new ones, and to protect Google and our users. We also use this information to offer you tailored content – like giving you more relevant search results and ads.
Sisebenzisa imininingwane esiyiqoqa kuzo zonke izinhlelo zethu ukuhlinzeka, ukugcina, ukuvikela kanye nokuzithuthukisa lezo zinhlelo, ukwenza ezintsha, kanye nokuvikela u-Google kanye nabasebenzisi bethu. Siphinde sisebenzise lemininingwane ukuhlinzeka ngokuqukethwe okwakhelwe wena – njengokukunikeza imiphumela yokusesha kanye nezikhangiso ezihambelana nokucinga kwakho.