show – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   2 Domains
  2 Hits www.google.com.mt  
Show examples
Bonisa izibonelo
  3 Hits maps.google.it  
We may share aggregated, non-personally identifiable information publicly and with our partners – like publishers, advertisers or connected sites. For example, we may share information publicly to show trends about the general use of our services.
Kungenzeka sabelanengemininingwane eyisilinganiso engahlonzi muntuemphakathini kanye nesibambisene nabo – njengabashicileli, abakhangisi noma amasayithi axhumene nathi. Isibonelo, kungenzeka sabelane nomphakathi ngolwazi ukukhombisa ukuqhubeka kwezinto mayelana nokusenjenziswa jikelele kwezinhlelo zethu.