small – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      6 Results   1 Domain
  www.google.com.mt  
Whilst we currently don’t ask for a credit card during sign up, verifying your age through a small credit card transaction is one way to confirm that you meet our age requirements in case your account was disabled after you have entered a birthday indicating you are not old enough to have a Google Account.
Nakuba thina njengamanje singaceli ikhadi lesikweletu ngesikhathi ubhalisa, ukuqinisekisa iminyaka yakho ngomsebenzi omncane wekhadi lesikweletu ngenye indlela yokuqinisekisa ukuthi uyahlangabezana nezimfuneko zethu zeminyaka yobudala esimeni lapho i-akhawunti yakho ikhutshaziwe ngemva kokufaka usuku lokuzalwa elikhombisa ukuthi awumdala ngokwanele ukuthi ube ne-akhawunti ye-Google.