software – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   4 Domains
  3 Hits www.google.cn  
About Software in our Services
Mayelana nesofutiwe Ezinhlelweni zethu
  www.google.com.mt  
For example, Google’s spell checking software was developed by analyzing previous searches where users had corrected their own spelling.
Isibonelo, isofthiwe yokuhlola ukupela ye-Google yaqanjwa ngokuhlaziya usesho lwangaphambilini lapha abasebenzisi balungise khona ukupela kwabo.
  3 Hits www.google.fr  
About Software in our Services
Mayelana nesofutiwe Ezinhlelweni zethu
  www.google.co.za  
Help to prevent viruses. Use anti-virus software and update it regularly. Make sure that your children avoid downloading from file-sharing websites and don’t accept files or open email attachments from unknown people.
Siza ukuvikela amagciwane.Sebenzisa amasofthiwe okuvikela amagciwane futhi uwabuyekeze njalo. Qinisekisa ukuthi izingane zakho zigwema ukulanda kusuka kumawebhusayithi okwaba amafayela futhi zingamukeli amafayela noma zivule okunamathiselwe kwama-imeyili kusuka kubantu abangabazi.