some of – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      16 Results   4 Domains
  3 Hits www.google.com.mt  
You can see some of these at Google Trends and YouTube Trending Videos.
Ungabona okunye kwalokhu ku-Amathrendi e-Google naku-Ama-vidiyo e-YouTube athrendayo.
  5 Hits www.google.fr  
Some of our Services allow you to submit content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
Ezinye izinhlelo zethu zikuvumela ukuthi uthumele izinto. Uyabugcina ubunikazi kwanoma imaphi amalungelo empahla yokucabanga onawo kuleyonto. Ngamanye amazwi okungokwakho kuhlala kungokwakho.
  5 Hits www.google.cn  
Some of our Services allow you to submit content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
Ezinye izinhlelo zethu zikuvumela ukuthi uthumele izinto. Uyabugcina ubunikazi kwanoma imaphi amalungelo empahla yokucabanga onawo kuleyonto. Ngamanye amazwi okungokwakho kuhlala kungokwakho.
  www.google.co.za  
Watch some of our parents at Google talking about how they manage their children’s safety online, and read safety tips from Google below. Or read advice on specific safety issues, such as inappropriate content and cyber bullying, from child safety experts we work with.
Buka abanye bethu abangabazali e-Google bekhuluma mayelana nokuthi bakuphatha kanjani ukuphepha kwezingane zabo ku-intanethi futhi bafunda amathiphu okuphepha kusuka ku-Google ngezansi. Noma funda imiyalo ezindabeni ezicacisiwe zokuphepha okufana nokuqukethwe okungalungile kanye nobuxhwanguxhwangu baku-intanethi kusuka ezazini zezokuphepha kwezingane ezisebenza ngakho.