source code – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      17 Results   7 Domains
  www.google.cn  
You may not copy, modify, distribute, sell, or lease any part of our Services or included software, nor may you reverse engineer or attempt to extract the source code of that software, unless laws prohibit those restrictions or you have our written permission.
U-Google ukunikeza isigunyazo sakho somhlaba wonke, esingakhokhelwa, esingadluliseki nekungesakho kuphela ukuze usebenzise isofutiwe ohlinzekelwe yona u-Google njenge ngxenye Yohlelo. Lesi sigunyazo senzelwe kuphela ukukuvumela ukuthi usebenzise uphinde uthokozele imivuzo Yohlelo oluhlinzekwe u-Google, ngendlela egunyazwe ilemibandela. Awuvumelekile ukuthi ukopishe, uguqule, usabalalise, udayise noma uthelise nganoma iyiphi ingxenye Yohlelo lwethu noma okuyingxenye yesofutiwe, kanti futhi awuvumelekile ukuguqula noma uzame ukususa ikhodi ewumthombo yesofutiwe, ngaphandle uma umthetho ukuvimba lokho kunqanda noma ume unemvume ebhalwe phansi.
  www.google.fr  
You may not copy, modify, distribute, sell, or lease any part of our Services or included software, nor may you reverse engineer or attempt to extract the source code of that software, unless laws prohibit those restrictions or you have our written permission.
U-Google ukunikeza isigunyazo sakho somhlaba wonke, esingakhokhelwa, esingadluliseki nekungesakho kuphela ukuze usebenzise isofutiwe ohlinzekelwe yona u-Google njenge ngxenye Yohlelo. Lesi sigunyazo senzelwe kuphela ukukuvumela ukuthi usebenzise uphinde uthokozele imivuzo Yohlelo oluhlinzekwe u-Google, ngendlela egunyazwe ilemibandela. Awuvumelekile ukuthi ukopishe, uguqule, usabalalise, udayise noma uthelise nganoma iyiphi ingxenye Yohlelo lwethu noma okuyingxenye yesofutiwe, kanti futhi awuvumelekile ukuguqula noma uzame ukususa ikhodi ewumthombo yesofutiwe, ngaphandle uma umthetho ukuvimba lokho kunqanda noma ume unemvume ebhalwe phansi.