sure – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   8 Domains
  3 Hits www.google.co.za  
Protect passwords. Remind your children not to give out their passwords. Make sure that they make a habit of unclicking “remember me” settings on public computers, such as those at school or in the library.
Amaphasiwedi okuvikela.Khumbuza izingane zakho ukunganikezeli ngamaphasiwedi azo Qinisekisa ukuthi zingachofozi izilungiselo ze-“ngikhumbule” kumakhompuyutha asesidlangalelini afana nalawo asesikoleni noma elabhulali.
  www.google.fr  
Also, in some of our Services, there are terms or settings that narrow the scope of our use of the content submitted in those Services. Make sure you have the necessary rights to grant us this license for any content that you submit to our Services.
Uma ulayisha noma uthumela ngenye indlela into Ezinhlelweni zethu, unikeza u-Google (kanye nalabo esisebenza nabo) emhlabeni wonke jikelele isigunyazo sokusebenzisa, sethule, silondoloze, sakhe kabusha, siguqule, senze imisebenzi esuselwe (njengaleyo esuke ekuhunyushweni, ukuboniselwa noma ezinye izinguquko esizenzayo ukuze izinto zakho eziqukethwe zisebenze kangcono nezinhlelo zethu), uxhumana, ushicilela, udlala emphakathini, uveza emphakahtini noma usabalalisa leyonto equkethwe. Amalungelo owahlinzekayo kuleso sigunyazo enzelwe inhloso enomkhawulo wokusebenzisa, ukuthuthukisa, kanye nokwamukela Izinhlelo zethu nokwenza ezintsha. Isigunyazo siyaqhubeka ngisho ngabe uyama ukusebenzisa uhlelo lwethu (isibonelo, ukwenziwa kohlu lwebhizinisi olengeze ku-Google Maps). Ezinye izinhlelo kungenzeka zikuhlinzeke ngezindlela zokufinyelela nokususa izinto eziqukethwe esezihlinzekwe kulolo hlelo. Kwezinye izinhlelo zethu, kunemibandela noma izisetho ezinciphisa ububanzi bokusebenzisa kwethu okuqukethwe okuthunyelwe kulezo zinhlelo. Qinisekisa ukuthi unamalungelo afanele ukusinikeza isigunyazo sanoma ikuphi okuqukethwe okuthumele ohlelweni lwethu.
  www.google.cn  
Also, in some of our Services, there are terms or settings that narrow the scope of our use of the content submitted in those Services. Make sure you have the necessary rights to grant us this license for any content that you submit to our Services.
Uma ulayisha noma uthumela ngenye indlela into Ezinhlelweni zethu, unikeza u-Google (kanye nalabo esisebenza nabo) emhlabeni wonke jikelele isigunyazo sokusebenzisa, sethule, silondoloze, sakhe kabusha, siguqule, senze imisebenzi esuselwe (njengaleyo esuke ekuhunyushweni, ukuboniselwa noma ezinye izinguquko esizenzayo ukuze izinto zakho eziqukethwe zisebenze kangcono nezinhlelo zethu), uxhumana, ushicilela, udlala emphakathini, uveza emphakahtini noma usabalalisa leyonto equkethwe. Amalungelo owahlinzekayo kuleso sigunyazo enzelwe inhloso enomkhawulo wokusebenzisa, ukuthuthukisa, kanye nokwamukela Izinhlelo zethu nokwenza ezintsha. Isigunyazo siyaqhubeka ngisho ngabe uyama ukusebenzisa uhlelo lwethu (isibonelo, ukwenziwa kohlu lwebhizinisi olengeze ku-Google Maps). Ezinye izinhlelo kungenzeka zikuhlinzeke ngezindlela zokufinyelela nokususa izinto eziqukethwe esezihlinzekwe kulolo hlelo. Kwezinye izinhlelo zethu, kunemibandela noma izisetho ezinciphisa ububanzi bokusebenzisa kwethu okuqukethwe okuthunyelwe kulezo zinhlelo. Qinisekisa ukuthi unamalungelo afanele ukusinikeza isigunyazo sanoma ikuphi okuqukethwe okuthumele ohlelweni lwethu.