that service – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   5 Domains
  3 Hits google.fr  
We believe that you own your data and preserving your access to such data is important. If we discontinue a Service, where reasonably possible, we will give you reasonable advance notice and a chance to get information out of that Service.
Sikholwa ukuthi ungumnikazi wemininingwane yakho kanti ukugcina ukufinyelela kwakho kuleyo mininingwane kubalulekile. Uma simisa uhlelo, uma kungenzeka, siyokwazisa kusenesikhathi sikunike nethuba lokukhipha imininingwane yakho kulolo hlelo.
  2 Hits google.com.mt  
This number and information about your installation (for example, the operating system type and application version number) may be sent to Google when you install or uninstall that service or when that service periodically contacts our servers, such as for automatic updates.
Ezinye izinhlelo zibandakanya inombolo yensiza ekhethekile. Le nombolo kanye nemininingwane ngokufaka (isibonelo, uhlobo lohlelo lokusebenza kanye nenombolo yohlobo lwensiza) kungathunyelwa ku-Google uma ufaka noma ukhipha lolo hlelo noma uma lolo hlelo luxhumana nohlelo lwethu ezikhathini ezithize njengokubuyekezwa okuzenzekalayo.
  5 Hits google.cn  
This number and information about your installation (for example, the operating system type and application version number) may be sent to Google when you install or uninstall that service or when that service periodically contacts our servers, such as for automatic updates.
Ezinye izinhlelo zibandakanya inombolo yensiza ekhethekile. Le nombolo kanye nemininingwane ngokufaka (isibonelo, uhlobo lohlelo lokusebenza kanye nenombolo yohlobo lwensiza) kungathunyelwa ku-Google uma ufaka noma ukhipha lolo hlelo noma uma lolo hlelo luxhumana nohlelo lwethu ezikhathini ezithize njengokubuyekezwa okuzenzekalayo.
  2 Hits google.com  
This number and information about your installation (for example, the operating system type and application version number) may be sent to Google when you install or uninstall that service or when that service periodically contacts our servers, such as for automatic updates.
Ezinye izinhlelo zibandakanya inombolo yensiza ekhethekile. Le nombolo kanye nemininingwane ngokufaka (isibonelo, uhlobo lohlelo lokusebenza kanye nenombolo yohlobo lwensiza) kungathunyelwa ku-Google uma ufaka noma ukhipha lolo hlelo noma uma lolo hlelo luxhumana nohlelo lwethu ezikhathini ezithize njengokubuyekezwa okuzenzekalayo.
  2 Hits maps.google.no  
This number and information about your installation (for example, the operating system type and application version number) may be sent to Google when you install or uninstall that service or when that service periodically contacts our servers, such as for automatic updates.
Ezinye izinhlelo zibandakanya inombolo yensiza ekhethekile. Le nombolo kanye nemininingwane ngokufaka (isibonelo, uhlobo lohlelo lokusebenza kanye nenombolo yohlobo lwensiza) kungathunyelwa ku-Google uma ufaka noma ukhipha lolo hlelo noma uma lolo hlelo luxhumana nohlelo lwethu ezikhathini ezithize njengokubuyekezwa okuzenzekalayo.