the public – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      9 Results   6 Domains
  www.google.cn  
protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users or the public as required or permitted by law.
ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kuka-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengokudingwa umthetho.
  maps.google.no  
protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users or the public as required or permitted by law.
ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kuka-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengokudingwa umthetho.
  maps.google.it  
protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users or the public as required or permitted by law.
ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kuka-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengokudingwa umthetho.
  2 Hits www.google.com.mt  
protect against harm to the rights, property or safety of Google, our users or the public as required or permitted by law.
ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kuka-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengokudingwa umthetho.
  www.google.co.za  
To strengthen the Independent Communications Authority of South Africa (ICASA), in order to enable it to regulate the sector in the public interest and ensure growth and stability in the sector;
Ukunikeza amandla i-Independent Communications Authority of South Africa (i-ICASA), ukuze ikwazi ukuphatha indawo yentshisekelo yomphakathi futhi iqinisekise ukukhula nokuma kwendawo.
  maps.google.ca  
If you need to hop on the bus or find the nearest subway, certain online maps like Google Maps can help you get from where you are to where you need to be. On Google Maps, type in your origin address and your destination address. Select the public transportation option – the icon of the bus – to get available public transportation directions.
Izinjini zokusesha zibeka leyo miphumela ngokukhasa nangenkomba lonke ulwazi olukhona ku-intanethi. Ulwazi lomhlaba luba luningi ngokuphindwe kabili njalo eminyakeni emibili nenselele yokuxhuma abantu nalokho abakufunayo ayibilula – ikakhulukazi u-16% wosesho nsuku zonke olusha. Onjiniyela badinga ukusebenza kanzima ukuthuthukisa usesho ukuze amabhizinisi namakhasimende batholane.