them – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   2 Domains
  3 Hits maps.google.it  
We use the information we collect from all of our services to provide, maintain, protect and improve them, to develop new ones, and to protect Google and our users. We also use this information to offer you tailored content – like giving you more relevant search results and ads.
Sisebenzisa imininingwane esiyiqoqa kuzo zonke izinhlelo zethu ukuhlinzeka, ukugcina, ukuvikela kanye nokuzithuthukisa lezo zinhlelo, ukwenza ezintsha, kanye nokuvikela u-Google kanye nabasebenzisi bethu. Siphinde sisebenzise lemininingwane ukuhlinzeka ngokuqukethwe okwakhelwe wena – njengokukunikeza imiphumela yokusesha kanye nezikhangiso ezihambelana nokucinga kwakho.
  www.google.co.za  
Know where your children go online. If you have young children, you might use the Internet with them. For older children, you could talk about what kinds of site they like to visit and what isn’t appropriate for your family.
Yazi ukuthi izingane zakho ziya kuphi ku-intanethi.Uma unezingane ezincane, ungasebenzisa i-inthanethi nazo. Ezinganeni ezinkulu ungakhuluma mayelana nokuthi zithanda ukuvakashela izinhlobo ezinjani zamasayithi nokuthi yini okungalungele umndeni wakho. Futhi ungahlola lapho izingane zakho ezazikhona ngokubuka emlandwini kumenu yesiphequluli sakho. Enye inketho yokusebenzisa amathuluzi okuhlunga afana ne-Google SafeSearch.