they – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      30 Results   1 Domain
  9 Hits www.google.co.za  
Protect passwords. Remind your children not to give out their passwords. Make sure that they make a habit of unclicking “remember me” settings on public computers, such as those at school or in the library.
Amaphasiwedi okuvikela.Khumbuza izingane zakho ukunganikezeli ngamaphasiwedi azo Qinisekisa ukuthi zingachofozi izilungiselo ze-“ngikhumbule” kumakhompuyutha asesidlangalelini afana nalawo asesikoleni noma elabhulali.