to improve – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      13 Results   10 Domains
  maps.google.no  
We use information collected from cookies and other technologies, like pixel tags, to improve your user experience and the overall quality of our services. For example, by saving your language preferences, we’ll be able to have our services appear in the language you prefer.
Sisebenzisa imininingwane eqoqwe kuma-cookies kanye nobunye ubuchwepheshe obufana ne-pixel tags ukuthuthukisa ukuba khona kwakho njengomsebenzisi kanye neqophelo lonkana lohlelo lwethu. Isibonelo, ngokulondoloza ulimu oluncamelayo, sizokwazi ukwenza ukuthi uhlelo lwethu luvele ngolimu oluncamelayo. Uma sikhombisa izikhangiso ezenziwe zafanela wena, ngeke sihlobanise i-cookie noma isihlonzi esingaziwa, nemikhakha yezihlonzi ezingaziwa njengalezo ezincike ebuhlangeni, inkolo, ukukhetha olala nabo noma impilo.
  www.google.cn  
We use information collected from cookies and other technologies, like pixel tags, to improve your user experience and the overall quality of our services. For example, by saving your language preferences, we’ll be able to have our services appear in the language you prefer.
Sisebenzisa imininingwane eqoqwe kuma-cookies kanye nobunye ubuchwepheshe obufana ne-pixel tags ukuthuthukisa ukuba khona kwakho njengomsebenzisi kanye neqophelo lonkana lohlelo lwethu. Isibonelo, ngokulondoloza ulimu oluncamelayo, sizokwazi ukwenza ukuthi uhlelo lwethu luvele ngolimu oluncamelayo. Uma sikhombisa izikhangiso ezenziwe zafanela wena, ngeke sihlobanise i-cookie noma isihlonzi esingaziwa, nemikhakha yezihlonzi ezingaziwa njengalezo ezincike ebuhlangeni, inkolo, ukukhetha olala nabo noma impilo.
  www.google.co.za  
One of MMA’s core programme areas is focused on children and the media. The core aim of our children’s programme is to improve the portrayal and participation of children in the media. Our work in this regard focuses on giving children critical media literacy skills and engaging with media on personal, editorial as well as policy levels.
ndawo eyodwa engumnyombo wohlelo lwe-MMA’ ukubheka izingane nabezindaba. Inhloso engumnyombo wohlelo lwethu lwezingane’ ukuthuthukisa ukuboniswa kanye nokubamba iqhaza kwezingane kwimediya. Umsebenzi wethu kule ndaba ubheke ekunikezeni izingane amakhono okufunda wabezindaba abalulekile futhi nokubandakanya abezindaba kumazinga womuntu siqu, wokuhlela kanye nawe nqubomgomo. Sithumela ukuhlaziywa kwezikhathi ezijwayelekile kwabezindaba futhi sikhipha ukuhlaziya kokuqukethwe kokukhonjiswa kwabezindaba okwezingane ngezingane. Okunye mayelana nalokhu kungabonwa lapha: http://www.mediamonitoringafrica.org/index.php/children/
  maps.google.it  
We use information collected from cookies and other technologies, like pixel tags, to improve your user experience and the overall quality of our services. For example, by saving your language preferences, we’ll be able to have our services appear in the language you prefer.
Sisebenzisa imininingwane eqoqwe kuma-cookies kanye nobunye ubuchwepheshe obufana ne-pixel tags ukuthuthukisa ukuba khona kwakho njengomsebenzisi kanye neqophelo lonkana lohlelo lwethu. Isibonelo, ngokulondoloza ulimu oluncamelayo, sizokwazi ukwenza ukuthi uhlelo lwethu luvele ngolimu oluncamelayo. Uma sikhombisa izikhangiso ezenziwe zafanela wena, ngeke sihlobanise i-cookie noma isihlonzi esingaziwa, nemikhakha yezihlonzi ezingaziwa njengalezo ezincike ebuhlangeni, inkolo, ukukhetha olala nabo noma impilo.
  3 Hits www.google.com.mt  
We use information collected from cookies and other technologies, like pixel tags, to improve your user experience and the overall quality of our services. One of the products we use to do this on our own services is Google Analytics.
Sisebenzisa ulwazi oluqoqwe kusuka kumakhukhi nobunye ubuchwepheshe, njengomaka be-pixel, ukuthuthukisa ukuzizwela kwakho komsebenzisi nekhwalithi isiyonke yamasevisi wethu. Enye yemikhiqizo esiyisebenzisayo ukwenza lokhu kumasevisi wethu i-Google Analytics. Ngokwesibonelo, ngokulondoloza ulimu oluncamelayo, sizokwazi ukwenza ukuthi amasevisi wethu avele ngolimu oluncamelayo. Uma ubonisa izikhangiso zakho ezibophezelekile, ngeke siphathelanise isikhombi kusuka kumakhukhi noma ubuchwepheshe obufanayo ngezigaba ezizwelayo, njengalezo ezisuselwe kuhlobo lwabantu, inkolo, ubulili noma ezempilo.