unless – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      15 Results   5 Domains
  3 Hits maps.google.it  
We do not share personal information with companies, organizations and individuals outside of Google unless one of the following circumstances apply:
Asabelani ngemininingwane yabantu nezinkampani, izinhlangano kanye nabantu abangaphandle kwaka-Google ngaphandle uma kwalezi zimo ezilandelayo:
  3 Hits maps.google.no  
We do not share personal information with companies, organizations and individuals outside of Google unless one of the following circumstances apply:
Asabelani ngemininingwane yabantu nezinkampani, izinhlangano kanye nabantu abangaphandle kwaka-Google ngaphandle uma kwalezi zimo ezilandelayo:
  2 Hits www.google.com.mt  
We do not share personal information with companies, organizations and individuals outside of Google unless one of the following circumstances applies:
Asabelani ngolwazi lomuntu siqu nezinkampani, izinhlangano kanye nabantu abangaphandle kwe-Google ngaphandle uma kungaphansi kwalezi zimo:
  5 Hits www.google.cn  
We do not share personal information with companies, organizations and individuals outside of Google unless one of the following circumstances apply:
Asabelani ngemininingwane yabantu nezinkampani, izinhlangano kanye nabantu abangaphandle kwaka-Google ngaphandle uma kwalezi zimo ezilandelayo:
  2 Hits www.google.fr  
Using our Services does not give you ownership of any intellectual property rights in our Services or the content you access. You may not use content from our Services unless you obtain permission from its owner or are otherwise permitted by law.
Ukusebenzisa izinhlelo zethu akukwenzi umnikazi kwanoma iliphi ilungelo lempahla yokucatshangiwe Ezinhlelweni zethu noma okuqukethwe ofinyelela kukho. Ngeke ukwazi ukuthi usebenzise okuqukethwe ohlelweni lwethu ngaphandle uma uthole imvume kumnikazi wawo noma uma uvunyelwe umthetho ngandlela thize. Le mibandela ayikunikezi ilungelo lokusebenzisa nanoma ikuphi ukuthuthukisa umfanekiso noma ama-logo asetshenziswa ezinhlelweni zethu. Ungasusi, usithe noma uguqule noma iziphi izaziso zomthetho ezivezwe nohlelo lwethu noma kulo uqobo