update – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      36 Results   11 Domains
  4 Hits www.google.cn  
The choices we offer, including how to access and update information.
Ungakukhetha esikunikeza khona, okubandakanya ukufinyelela nokubuyekeza imininingwane.
  2 Hits maps.google.no  
The choices we offer, including how to access and update information.
Ungakukhetha esikunikeza khona, okubandakanya ukufinyelela nokubuyekeza imininingwane.
  2 Hits maps.google.it  
The choices we offer, including how to access and update information.
Ungakukhetha esikunikeza khona, okubandakanya ukufinyelela nokubuyekeza imininingwane.
  3 Hits www.google.com.mt  
The choices we offer, including how to access and update information.
Ungakukhetha esikunikeza khona, okubandakanya ukufinyelela nokubuyekeza imininingwane.
  4 Hits maps.google.ca  
How do I update my browser?
Ngiyiphequlula kanjani iwebhu ngamathebhu?
  www.google.co.za  
Help to prevent viruses. Use anti-virus software and update it regularly. Make sure that your children avoid downloading from file-sharing websites and don’t accept files or open email attachments from unknown people.
Siza ukuvikela amagciwane.Sebenzisa amasofthiwe okuvikela amagciwane futhi uwabuyekeze njalo. Qinisekisa ukuthi izingane zakho zigwema ukulanda kusuka kumawebhusayithi okwaba amafayela futhi zingamukeli amafayela noma zivule okunamathiselwe kwama-imeyili kusuka kubantu abangabazi.
  2 Hits www.google.fr  
When a Service requires or includes downloadable software, this software may update automatically on your device once a new version or feature is available. Some Services may let you adjust your automatic update settings.
Uma uhlelo ludinga noma lubandakanya amasofutiwe alandekayo, le sofutiwe ingabuyekeza ngokwayo edivayisini yakho uma sekunenhlobo entsha. Ezinye izinhlelo zingakuvumela ukuthi uhlele izisetho zakho zokubuyekeza okuzenzekelayo.