updates – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   9 Domains
  2 Hits www.google.com.mt  
Updates
Izibuyekezo
  maps.google.it  
This number and information about your installation (for example, the operating system type and application version number) may be sent to Google when you install or uninstall that service or when that service periodically contacts our servers, such as for automatic updates.
Ezinye izinhlelo zibandakanya inombolo yensiza ekhethekile. Le nombolo kanye nemininingwane ngokufaka (isibonelo, uhlobo lohlelo lokusebenza kanye nenombolo yohlobo lwensiza) kungathunyelwa ku-Google uma ufaka noma ukhipha lolo hlelo noma uma lolo hlelo luxhumana nohlelo lwethu ezikhathini ezithize njengokubuyekezwa okuzenzekalayo.
  maps.google.no  
This number and information about your installation (for example, the operating system type and application version number) may be sent to Google when you install or uninstall that service or when that service periodically contacts our servers, such as for automatic updates.
Ezinye izinhlelo zibandakanya inombolo yensiza ekhethekile. Le nombolo kanye nemininingwane ngokufaka (isibonelo, uhlobo lohlelo lokusebenza kanye nenombolo yohlobo lwensiza) kungathunyelwa ku-Google uma ufaka noma ukhipha lolo hlelo noma uma lolo hlelo luxhumana nohlelo lwethu ezikhathini ezithize njengokubuyekezwa okuzenzekalayo.
  www.google.cn  
This number and information about your installation (for example, the operating system type and application version number) may be sent to Google when you install or uninstall that service or when that service periodically contacts our servers, such as for automatic updates.
Ezinye izinhlelo zibandakanya inombolo yensiza ekhethekile. Le nombolo kanye nemininingwane ngokufaka (isibonelo, uhlobo lohlelo lokusebenza kanye nenombolo yohlobo lwensiza) kungathunyelwa ku-Google uma ufaka noma ukhipha lolo hlelo noma uma lolo hlelo luxhumana nohlelo lwethu ezikhathini ezithize njengokubuyekezwa okuzenzekalayo.
  maps.google.ca  
Each browser type – like Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari to name a few – will have a different update process. The Chrome browser, for example, automatically updates whenever it detects that a new version of the browser is available.
Uma uhlola iwebhusayhi eyodwa kwisiphequluli sakho bese ufune ukubheka ngokushesha enye iwebhusayithi, udinga ukudala ithebhu. Ithebhu ngokuvamile elinye iwindi ngaphakathi kwaleso siphequluli. Ngokudala ithebhu, ungavele weqe phakathi kwamawebhusayithi. Ukuthi uildala kanjani ithebhu kuya ngesiphequluli osisebenzisayo. Kwiziphequluli eziningi, ungadala ithebhu ngokuya ku-[File] bese ukhethe u- [New Tab].