use of – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      13 Results   4 Domains
  2 Hits maps.google.it  
Information we get from your use of our services. We may collect information about the services that you use and how you use them, like when you visit a website that uses our advertising services or you view and interact with our ads and content.
Imininingwane esiyitholayo ngokusetshenziswa kohlelo lwethu Singaqoqa imininingwane mayelana nohlelo olusebenzisayo nokuthi ulusebenzisa kanjani njengoba uma uvakashela iwebusayithi esebenzisa ukukhangisa kwethu noma ubheka uphinde uxhumane nezikhangisi zethu kanye nokuqukethwe. Lemininingwane ibandakanya:
  2 Hits maps.google.no  
Information we get from your use of our services. We may collect information about the services that you use and how you use them, like when you visit a website that uses our advertising services or you view and interact with our ads and content.
Imininingwane esiyitholayo ngokusetshenziswa kohlelo lwethu Singaqoqa imininingwane mayelana nohlelo olusebenzisayo nokuthi ulusebenzisa kanjani njengoba uma uvakashela iwebusayithi esebenzisa ukukhangisa kwethu noma ubheka uphinde uxhumane nezikhangisi zethu kanye nokuqukethwe. Lemininingwane ibandakanya:
  2 Hits www.google.cn  
Information we get from your use of our services. We may collect information about the services that you use and how you use them, like when you visit a website that uses our advertising services or you view and interact with our ads and content.
Imininingwane esiyitholayo ngokusetshenziswa kohlelo lwethu Singaqoqa imininingwane mayelana nohlelo olusebenzisayo nokuthi ulusebenzisa kanjani njengoba uma uvakashela iwebusayithi esebenzisa ukukhangisa kwethu noma ubheka uphinde uxhumane nezikhangisi zethu kanye nokuqukethwe. Lemininingwane ibandakanya:
  3 Hits www.google.com.mt  
Information we get from your use of our services. We collect information about the services that you use and how you use them, like when you watch a video on YouTube, visit a website that uses our advertising services, or view and interact with our ads and content.
Ulwazi esiluthola kusuka ekusebenziseni kwakho amasevisi wethu. Siqoqa ulwazi mayelana namasevisi owasebenzisayo nokuthi uwasebenzisa kanjani, njengokuthi uma ubuka ividiyo ku-YouTube, uvakashela iwebhusayithi esebenzisa amasevisi wokukhangisa, noma ukubuka nokusebenzisana nezikhangiso zethu nokuqukethwe. Lolu lwazi lufaka phakathi: