use our services – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      21 Results   5 Domains
  4 Hits maps.google.no  
When you use our services or view content provided by Google, we may automatically collect and store certain information in server logs. This may include:
Uma usebenzisa uhlelo lwethu noma ubheka okuqukethwe okuhlinzekwe u-Google, kungenzeka siqoqe siphinde sigcine iminingwane ethizekokokungena kwi-server Lokhu kungabandakanya:
  4 Hits maps.google.it  
When you use our services or view content provided by Google, we may automatically collect and store certain information in server logs. This may include:
Uma usebenzisa uhlelo lwethu noma ubheka okuqukethwe okuhlinzekwe u-Google, kungenzeka siqoqe siphinde sigcine iminingwane ethizekokokungena kwi-server Lokhu kungabandakanya:
  6 Hits www.google.cn  
When you use our services or view content provided by Google, we may automatically collect and store certain information in server logs. This may include:
Uma usebenzisa uhlelo lwethu noma ubheka okuqukethwe okuhlinzekwe u-Google, kungenzeka siqoqe siphinde sigcine iminingwane ethizekokokungena kwi-server Lokhu kungabandakanya:
  5 Hits www.google.com.mt  
When you use our services or view content provided by Google, we automatically collect and store certain information in server logs. This includes:
Uma usebenzisa amasevisi wethu noma ubuka okuqukethwe okunikezwa i-Google, siqoqa ngokuzenzakalelayo futhi sigcine ulwazi oluthize kumalogu weseva. Lokhu kufaka phakathi:
  2 Hits www.google.fr  
Google’s privacy policies explain how we treat your personal data and protect your privacy when you use our Services. By using our Services, you agree that Google can use such data in accordance with our privacy policies.
Imigomo yobumfihlo yakwa -Google iyachaza ukuthi siyisebenzisa kanjani imininingwane yakho nanokuthi sibuvikela kanjani ubumfihlo bakho uma usebenzisa uhlelo lwethu Ngokusebenzisa izinhlelo zethu, uyavuma ukuthi u-Google engasebenzisa lemininingwane efana nalena ehambisana nemigomo yethu yokuphepha.