use your – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   10 Domains
  maps.google.it  
When you contact Google, we may keep a record of your communication to help solve any issues you might be facing. We may use your email address to inform you about our services, such as letting you know about upcoming changes or improvements.
Uma uxhumana no-Google, kungenzeka sigcine imininingwane yokuxhumana nawe ukusiza ukuxazulula inkinga okungenzeka ukuthi ubhekene nayo. Kungenzeka sisebenzise ikheli lakho le-imeyili ukukwazisa mayelana nezinhlelo zethu njengokukwazisa ngezinguquko noma ukuthuthuka okuzayo.
  2 Hits www.google.cn  
When you contact Google, we may keep a record of your communication to help solve any issues you might be facing. We may use your email address to inform you about our services, such as letting you know about upcoming changes or improvements.
Uma uxhumana no-Google, kungenzeka sigcine imininingwane yokuxhumana nawe ukusiza ukuxazulula inkinga okungenzeka ukuthi ubhekene nayo. Kungenzeka sisebenzise ikheli lakho le-imeyili ukukwazisa mayelana nezinhlelo zethu njengokukwazisa ngezinguquko noma ukuthuthuka okuzayo.
  maps.google.no  
When you contact Google, we may keep a record of your communication to help solve any issues you might be facing. We may use your email address to inform you about our services, such as letting you know about upcoming changes or improvements.
Uma uxhumana no-Google, kungenzeka sigcine imininingwane yokuxhumana nawe ukusiza ukuxazulula inkinga okungenzeka ukuthi ubhekene nayo. Kungenzeka sisebenzise ikheli lakho le-imeyili ukukwazisa mayelana nezinhlelo zethu njengokukwazisa ngezinguquko noma ukuthuthuka okuzayo.
  www.google.com.mt  
When you contact Google, we keep a record of your communication to help solve any issues you might be facing. We may use your email address to inform you about our services, such as letting you know about upcoming changes or improvements.
Uma uxhumana ne-Google, sigcina imininingwane yokuxhumana nawe ukusiza ukuxazulua noma iziphi izinkinga ongase ubhekane nazo. Singase sisebenzise ikheli lakho le-imeyili ukukwazisa mayelana namasevisi wethu, njengokukwazisa ngezinguquko noma ukuthuthukisa okuzayo.
  maps.google.ca  
There are many web services that allow you to use your computer to call someone’s phone. Many of these services require you to install a piece of software or a plug-in, but then all you need is Internet connection, a microphone, and speakers and you’re ready to make calls.
Ukuxoxa ku-intanethi, ngividiyo noma ngombhalo, kuyindlela esheshayo yokuxhuma nabangani nomndeni ku-intanethi abaseduzane abakude. Amasevisi amaningi ewebhu anikela ngezici zokuxoxa ku-intanethi, kufaka phakathi i-Google. Ku-Google, odinga ukukwenza ukuze uxoxe ukungena ngemvume, umeme abangani bakho, bese uqale ingxoxo.
  www.google.fr  
You can find more information about how Google uses and stores content in the privacy policy or additional terms for particular Services. If you submit feedback or suggestions about our Services, we may use your feedback or suggestions without obligation to you.
Ungathola eminye imininingwane mayelana nokuthi abasebenzisi bakwa-Google kanye nokuqukethwe okulondoloziwe emgomeni wokuphepha noma imibandela eyengeziwe Ezinhlelweni ezithize. Uma uthumela umbono wakho noma iziphakamiso mayelana Nohlelo, kungenzeka sisebenzise umbono wakho noma iziphakamiso ngaphandle kokukubophezela.
  www.google.no  
There are many web services that allow you to use your computer to call someone’s phone. Many of these services require you to install a piece of software or a plug-in, but then all you need is Internet connection, a microphone, and speakers and you’re ready to make calls.
Ukuxoxa ku-intanethi, ngividiyo noma ngombhalo, kuyindlela esheshayo yokuxhuma nabangani nomndeni ku-intanethi abaseduzane abakude. Amasevisi amaningi ewebhu anikela ngezici zokuxoxa ku-intanethi, kufaka phakathi i-Google. Ku-Google, odinga ukukwenza ukuze uxoxe ukungena ngemvume, umeme abangani bakho, bese uqale ingxoxo.
  www.google.ie  
There are many web services that allow you to use your computer to call someone’s phone. Many of these services require you to install a piece of software or a plug-in, but then all you need is Internet connection, a microphone, and speakers and you’re ready to make calls.
Ukuxoxa ku-intanethi, ngividiyo noma ngombhalo, kuyindlela esheshayo yokuxhuma nabangani nomndeni ku-intanethi abaseduzane abakude. Amasevisi amaningi ewebhu anikela ngezici zokuxoxa ku-intanethi, kufaka phakathi i-Google. Ku-Google, odinga ukukwenza ukuze uxoxe ukungena ngemvume, umeme abangani bakho, bese uqale ingxoxo.
  mail.google.com  
There are many web services that allow you to use your computer to call someone’s phone. Many of these services require you to install a piece of software or a plug-in, but then all you need is Internet connection, a microphone, and speakers and you’re ready to make calls.
Ukuxoxa ku-intanethi, ngividiyo noma ngombhalo, kuyindlela esheshayo yokuxhuma nabangani nomndeni ku-intanethi abaseduzane abakude. Amasevisi amaningi ewebhu anikela ngezici zokuxoxa ku-intanethi, kufaka phakathi i-Google. Ku-Google, odinga ukukwenza ukuze uxoxe ukungena ngemvume, umeme abangani bakho, bese uqale ingxoxo.
  www.google.li  
There are many web services that allow you to use your computer to call someone’s phone. Many of these services require you to install a piece of software or a plug-in, but then all you need is Internet connection, a microphone, and speakers and you’re ready to make calls.
Ukuxoxa ku-intanethi, ngividiyo noma ngombhalo, kuyindlela esheshayo yokuxhuma nabangani nomndeni ku-intanethi abaseduzane abakude. Amasevisi amaningi ewebhu anikela ngezici zokuxoxa ku-intanethi, kufaka phakathi i-Google. Ku-Google, odinga ukukwenza ukuze uxoxe ukungena ngemvume, umeme abangani bakho, bese uqale ingxoxo.