using – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      21 Results   5 Domains
  6 Hits maps.google.it  
We encrypt many of our services using SSL.
Sibhala ubumfihlo iningi lezinhlelo zethu sisebenzisa i-SSL.
  3 Hits maps.google.no  
We encrypt many of our services using SSL.
Sibhala ubumfihlo iningi lezinhlelo zethu sisebenzisa i-SSL.
  3 Hits www.google.cn  
We encrypt many of our services using SSL.
Sibhala ubumfihlo iningi lezinhlelo zethu sisebenzisa i-SSL.
  www.google.com.mt  
We encrypt many of our services using SSL.
Sibhala ubumfihlo iningi lezinhlelo zethu sisebenzisa i-SSL.
  www.google.co.za  
Many sites that feature user-generated content, including YouTube, Blogger and social networking sites, have sharing controls that put users in charge of who sees personal blogs, photos, videos and profiles. Using sharing controls is particularly important when you or your children share personal information such as names, addresses or phone numbers on public sites.
Sebenzisa izilungiselo zokwangasese nezilawuli zokwaba.Amasayithi amaningi afaka okuqukethwe okwenziwe ngabasebenzisi, kufaka phakathi i-YouTube, Blogger namasayithi okuxhumana nomphakathi, anezilawuli zokwaba abeka abasebenzisi ekulawuleni ukuthi ubani obona amabhulogi womuntu, izithombe, amavidiyo, namaphrofayela. Ukusebenzisa izilawuli zokwaba kubalulekile uma wena noma ingane yakho yaba ulwazi oluyimfihlo olufana namagama, amakheli, izinombolo zefoni, noma amasayithi omphakathi. Fundisa izingane zakho ukuhlonipha ubungasese babangani nomndeni ngokungabizi abantu ngamagama kumaphrofayela asesidlangalaleni nezithombe.