version – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   5 Domains
  3 Hits www.google.com.mt  
Download PDF version
Landa inguqulo ye-PDF
  www.google.fr  
When a Service requires or includes downloadable software, this software may update automatically on your device once a new version or feature is available. Some Services may let you adjust your automatic update settings.
Uma uhlelo ludinga noma lubandakanya amasofutiwe alandekayo, le sofutiwe ingabuyekeza ngokwayo edivayisini yakho uma sekunenhlobo entsha. Ezinye izinhlelo zingakuvumela ukuthi uhlele izisetho zakho zokubuyekeza okuzenzekelayo.
  2 Hits maps.google.no  
We may collect device-specific information (such as your hardware model, operating system version, unique device identifiers, and mobile network information including phone number). Google may associate your device identifiers or phone number with your Google Account.
Singakwazi ukuthi siqoqe imininingwane eqondene nedivayisi (njengohlobo lwe-hardware, uhlobo lohlelo lokusebenza, okokuhlonza idivayisi okwehlukile, kanye nemininingwane yenethiwekhi kamakhalekhukhwini okubandakanya inombolo yocingo). U-Google engenza idivayisi yakho ihlobaniseke nokokuhlonza idivayisi noma inombolo yocingo nge-akhawunti yakho yakwa-Google.
  2 Hits maps.google.it  
We may collect device-specific information (such as your hardware model, operating system version, unique device identifiers, and mobile network information including phone number). Google may associate your device identifiers or phone number with your Google Account.
Singakwazi ukuthi siqoqe imininingwane eqondene nedivayisi (njengohlobo lwe-hardware, uhlobo lohlelo lokusebenza, okokuhlonza idivayisi okwehlukile, kanye nemininingwane yenethiwekhi kamakhalekhukhwini okubandakanya inombolo yocingo). U-Google engenza idivayisi yakho ihlobaniseke nokokuhlonza idivayisi noma inombolo yocingo nge-akhawunti yakho yakwa-Google.
  3 Hits www.google.cn  
We may collect device-specific information (such as your hardware model, operating system version, unique device identifiers, and mobile network information including phone number). Google may associate your device identifiers or phone number with your Google Account.
Singakwazi ukuthi siqoqe imininingwane eqondene nedivayisi (njengohlobo lwe-hardware, uhlobo lohlelo lokusebenza, okokuhlonza idivayisi okwehlukile, kanye nemininingwane yenethiwekhi kamakhalekhukhwini okubandakanya inombolo yocingo). U-Google engenza idivayisi yakho ihlobaniseke nokokuhlonza idivayisi noma inombolo yocingo nge-akhawunti yakho yakwa-Google.