we have – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      19 Results   4 Domains
  4 Hits maps.google.it  
We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of Google when we have your consent to do so. We require opt-in consent for the sharing of any sensitive personal information.
Siyokwabelana ngemininingwane yabantu nezinkampani, izinhlangano noma abantu abangaphandle kwaka-Google uma sivunyelwe uwena ukuthi senze njalo. Sidinga ukuvuma ukungena ukuze kwabelanwe nganoma imiphi imininingwane yomuntu ebucayi
  4 Hits maps.google.no  
We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of Google when we have your consent to do so. We require opt-in consent for the sharing of any sensitive personal information.
Siyokwabelana ngemininingwane yabantu nezinkampani, izinhlangano noma abantu abangaphandle kwaka-Google uma sivunyelwe uwena ukuthi senze njalo. Sidinga ukuvuma ukungena ukuze kwabelanwe nganoma imiphi imininingwane yomuntu ebucayi
  4 Hits www.google.cn  
We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of Google when we have your consent to do so. We require opt-in consent for the sharing of any sensitive personal information.
Siyokwabelana ngemininingwane yabantu nezinkampani, izinhlangano noma abantu abangaphandle kwaka-Google uma sivunyelwe uwena ukuthi senze njalo. Sidinga ukuvuma ukungena ukuze kwabelanwe nganoma imiphi imininingwane yomuntu ebucayi
  3 Hits www.google.com.mt  
We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of Google when we have your consent to do so. We require opt-in consent for the sharing of any sensitive personal information.
Siyokwabelana ngemininingwane yabantu nezinkampani, izinhlangano noma abantu abangaphandle kwaka-Google uma sivunyelwe uwena ukuthi senze njalo. Sidinga ukuvuma ukungena ukuze kwabelanwe nganoma imiphi imininingwane yomuntu ebucayi