we may – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      91 Results   5 Domains
  16 Hits www.google.com.mt  
"We may share aggregated, non-personally identifiable information publicly"
"kungenzeka sabelane ngokuhlanganisiwe, ulwazi olungabonakali lomuntu siqu esidlangalaleni"
  19 Hits maps.google.it  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.
  19 Hits maps.google.no  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.
  28 Hits www.google.cn  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.
  9 Hits www.google.fr  
We may modify these terms or any additional terms that apply to a Service to, for example, reflect changes to the law or changes to our Services. You should look at the terms regularly. We’ll post notice of modifications to these terms on this page.
Kungenzeka siguqule imibandela noma imiphi eminye imibandela eyengeziwe esebenza Ohlelweni mhlampe njengokukhombisa umthetho noma ushintsho ohlelweni lwethu. Kufanele ujwayele ukubheka imibandela. Siyoposa izaziso zokuguqulwa kwalemibandela kuleli khasi. Sizoposa isaziso semibandele eyengeziwe eguquliwe Ohlelweni olufanele. Izinguquko ngeke kusebenze uma sekwedlulile kanti kuyosebenza ngokushesha kunezinsuku ezilishumi nane emva kokuba ziposiwe. Kodwa-ke izinguquko eziqondene nezinto ezintsha Zohlelo noma izinguquko ezenzelwe izizathu zomthetho ziyosebenza ngokushesha. Uma ungavumelani nemibandela yohlelo eguquliwe, kufanele umise ukusebenzisa kwakho Uhlelo.