we provide – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   5 Domains
  4 Hits www.google.fr  
We provide our Services using a commercially reasonable level of skill and care and we hope that you will enjoy using them. But there are certain things that we don’t promise about our Services.
Sihlinzeka izinhlelo zethu sisebenzisa izinga lekhono elilingene ngokwezimboni kanye nokunakekela futhi siyethemba uyokuthokozela ukuzisebenzisa. Kodwa kunezinto ezithize esingazithembisi Ezinhlelweni zethu.
  www.google.com.mt  
We provide personal information to our affiliates or other trusted businesses or persons to process it for us, based on our instructions and in compliance with our Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures.
Sinikeza ulwazi lomuntu siqu kumanxusa wethu noma amanye amabhizinisi athembekile noma abantu ukuze basicubungulele lona, ngokuya ngemiyalo yethu futhi ngokuhambisana Nomgomo wethu Wobumfihlo kanye nezinye izilinganiso zobumfihlo nokuphepha ezifanele.
  maps.google.no  
We provide personal information to our affiliates or other trusted businesses or persons to process it for us, based on our instructions and in compliance with our Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures.
Sikunikeza iminingwane yabantu kwesibambisene nabo noma kwamanye amabhizinisi athembekile noma abantu ukuze bayisebenze, kuncike emiyalweni yethu futhi kuhambisana Nomgomo wethu Wobumfihlo kanye nezinye izilinganiso zobumfihlo nokuphepha ezifanele.
  5 Hits www.google.cn  
We provide personal information to our affiliates or other trusted businesses or persons to process it for us, based on our instructions and in compliance with our Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures.
Sikunikeza iminingwane yabantu kwesibambisene nabo noma kwamanye amabhizinisi athembekile noma abantu ukuze bayisebenze, kuncike emiyalweni yethu futhi kuhambisana Nomgomo wethu Wobumfihlo kanye nezinye izilinganiso zobumfihlo nokuphepha ezifanele.
  maps.google.it  
We provide personal information to our affiliates or other trusted businesses or persons to process it for us, based on our instructions and in compliance with our Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures.
Sikunikeza iminingwane yabantu kwesibambisene nabo noma kwamanye amabhizinisi athembekile noma abantu ukuze bayisebenze, kuncike emiyalweni yethu futhi kuhambisana Nomgomo wethu Wobumfihlo kanye nezinye izilinganiso zobumfihlo nokuphepha ezifanele.