web – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      17 Results   8 Domains
  www.google.co.za  
Know your web
Lazi iwebhu lakho
  www.google.ci  
Web History | Settings | Sign in
Umlando wewebhu | Izilungiselelo | Ngena ngemvume
  www.google.no  
Web History | Settings | Sign in
Umlando wewebhu | Izilungiselelo | Ngena ngemvume
  www.google.bg  
Web History | Settings | Sign in
Umlando wewebhu | Izilungiselelo | Ngena ngemvume
  6 Hits www.google.com.mt  
For example, if you frequently visit websites and blogs about gardening, you may see ads related to gardening as you browse the web.
Isibonelo, uma ujwayele uvakashela amawebhusayithi kanye namabhulogi mayelana nengadi, ungase ubone izikhangiso ezihlobene nengadi njengoba upheqa iwebhu.
  maps.google.no  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.
  maps.google.it  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.
  www.google.cn  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.