website – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      9 Results   2 Domains
  maps.google.it  
Information we get from your use of our services. We may collect information about the services that you use and how you use them, like when you visit a website that uses our advertising services or you view and interact with our ads and content.
Imininingwane esiyitholayo ngokusetshenziswa kohlelo lwethu Singaqoqa imininingwane mayelana nohlelo olusebenzisayo nokuthi ulusebenzisa kanjani njengoba uma uvakashela iwebusayithi esebenzisa ukukhangisa kwethu noma ubheka uphinde uxhumane nezikhangisi zethu kanye nokuqukethwe. Lemininingwane ibandakanya:
  www.google.co.za  
Children should learn how to distinguish reliable sources from unreliable ones and how to verify information that they find online. Make sure that kids understand that cutting and pasting content directly from a website may be plagiarism.
Bukisisa konke okuqukethwe.Ngoba nje ukubona ku-inthanethi, akunasiqinisekiso sokuthi kuyiqiniso. Izingane kufanele zifunde ukuthi zingahlukanisa kanjani imithombo ethembekile kwezingathembekile, nokuthi zingaluqinisekisa kanjani ulwazi eziluthola ku-intanethi. Qinisekisa ukuthi izingane ziyazwisisa ukusika nokunamathisela okuqukethwe ngqo kusuka kuwebhusayithi okungaba ukusebenzisa umqondo womunye.