with others – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   5 Domains
  3 Hits www.google.com.mt  
"sharing with others quicker and easier"
"ukwabelana nabantu ngokushesha nakalula"
  2 Hits www.google.cn  
Many of our services let you share information with others. Remember that when you share information publicly, it may be indexable by search engines, including Google. Our services provide you with different options on sharing and removing your content.
Iningi lezinhlelo zethu livumela ukuthi wabelane ngemininingwane nabanye. Khumbula ukuthi uma wabelana ngemininingwane emphakathini, ingabonakala ezinjinini zokucinga, kubandakanya u-Google. Izinsiza zethu zikunikeza izinto ezahlukene ongazikhetha ekwabeni nasekususeni okuqukethwe kwakho.
  2 Hits maps.google.it  
Many of our services let you share information with others. Remember that when you share information publicly, it may be indexable by search engines, including Google. Our services provide you with different options on sharing and removing your content.
Iningi lezinhlelo zethu livumela ukuthi wabelane ngemininingwane nabanye. Khumbula ukuthi uma wabelana ngemininingwane emphakathini, ingabonakala ezinjinini zokucinga, kubandakanya u-Google. Izinsiza zethu zikunikeza izinto ezahlukene ongazikhetha ekwabeni nasekususeni okuqukethwe kwakho.
  2 Hits maps.google.no  
Many of our services let you share information with others. Remember that when you share information publicly, it may be indexable by search engines, including Google. Our services provide you with different options on sharing and removing your content.
Iningi lezinhlelo zethu livumela ukuthi wabelane ngemininingwane nabanye. Khumbula ukuthi uma wabelana ngemininingwane emphakathini, ingabonakala ezinjinini zokucinga, kubandakanya u-Google. Izinsiza zethu zikunikeza izinto ezahlukene ongazikhetha ekwabeni nasekususeni okuqukethwe kwakho.
  www.google.co.za  
We believe that nurturing and caring for children are the cornerstones of human progress. UNICEF was created with this purpose in mind – to work with others to overcome the obstacles that poverty, violence, disease and discrimination place in a child’s path.
Ngobukhona bamandla eNingizimu Afrika, i-UNICEF ingummeli ohamba phambili wezingane. Sinegunya emhlabeni wonke lokuthonya abathathi zinqumo neningi lozakwethu emazingeni aphansi ngokushintshela imibono ekhangayo ekubeni ibonakale. Sikholelwa ukuthi ukondla nokunakekela izingane kuyizinsika zokuqhubeka kwabantu. I-UNICEF yadalwa ngale njongo engqondweni – ukusebenza nabanye ukuze kudlulwe kuzithikamezi ezibekwa endleni yengane yindlala, ubudlova, isifo, nokucwasa.