with our services – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   5 Domains
  2 Hits www.google.com.mt  
For example, cookies allow us to analyse how users interact with our services.
Isibonelo, amakhukhi asivumela ukuthi sihlaziye ukuthi abasebenzisi baxhumana kanjani namasevisi wethu.
  4 Hits www.google.cn  
You may also set your browser to block all cookies, including cookies associated with our services, or to indicate when a cookie is being set by us. However, it’s important to remember that many of our services may not function properly if your cookies are disabled.
Ungakwazi futhi ukuthi uhlele isiphequluli sakho ukuthi sivimbe wonke ama-coockies, okubandakanya ama-coockies ahlobene nezinhlelo zethu, noma ukuveza uma i-cookie isethwa ithina. Yize kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi iningi lezinhlelo zethu kungenzeka zingasebenzi kahle uma-cookies enziwe ukuthi angasebenzi. Izibonelo, kungenzeka singalukhumbuli ulimu oluncamelayo.
  maps.google.no  
You may also set your browser to block all cookies, including cookies associated with our services, or to indicate when a cookie is being set by us. However, it’s important to remember that many of our services may not function properly if your cookies are disabled.
Ungakwazi futhi ukuthi uhlele isiphequluli sakho ukuthi sivimbe wonke ama-coockies, okubandakanya ama-coockies ahlobene nezinhlelo zethu, noma ukuveza uma i-cookie isethwa ithina. Yize kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi iningi lezinhlelo zethu kungenzeka zingasebenzi kahle uma-cookies enziwe ukuthi angasebenzi. Izibonelo, kungenzeka singalukhumbuli ulimu oluncamelayo.
  maps.google.it  
You may also set your browser to block all cookies, including cookies associated with our services, or to indicate when a cookie is being set by us. However, it’s important to remember that many of our services may not function properly if your cookies are disabled.
Ungakwazi futhi ukuthi uhlele isiphequluli sakho ukuthi sivimbe wonke ama-coockies, okubandakanya ama-coockies ahlobene nezinhlelo zethu, noma ukuveza uma i-cookie isethwa ithina. Yize kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi iningi lezinhlelo zethu kungenzeka zingasebenzi kahle uma-cookies enziwe ukuthi angasebenzi. Izibonelo, kungenzeka singalukhumbuli ulimu oluncamelayo.
  3 Hits www.google.fr  
Don’t misuse our Services. For example, don’t interfere with our Services or try to access them using a method other than the interface and the instructions that we provide. You may use our Services only as permitted by law, including applicable export and re-export control laws and regulations.
Ungazixhaphazi izinhlelo zethu Isibonelo, ungagxambukeli ohlelweni lwethu noma uzame ukufinyelela kulona usebenzisa indlela noma imiyalelo ehlinzekwe ithina. Ungasebenzisa izinhlelo zethu ngendlela egunyazwe umthetho kuphela, okubandakanya imithetho yokulawula ukuthumela nokwamukela izinto. Kungenzeka simise okwesikhasha noma siyeke ukuhlinzeka izinhlelo zethu kuwena uma ungahambisani nemibandela noma imigomo yethu noma uma siphenya ngokungaziphathi kahle okusolwayo.