you access – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   10 Domains
  maps.google.it  
We offer you two step verification when you access your Google Account, and a Safe Browsing feature in Google Chrome.
Sikunikeza ukuqinisekisa kwezinyathelo ezimbili Uma ufinyelela e-akhawuntini yakho yakwa-Google kanyeOkuqukethwe kokuphequlula okuphephileKu-Google Chrome
  maps.google.no  
We offer you two step verification when you access your Google Account, and a Safe Browsing feature in Google Chrome.
Sikunikeza ukuqinisekisa kwezinyathelo ezimbili Uma ufinyelela e-akhawuntini yakho yakwa-Google kanyeOkuqukethwe kokuphequlula okuphephileKu-Google Chrome
  2 Hits www.google.cn  
We offer you two step verification when you access your Google Account, and a Safe Browsing feature in Google Chrome.
Sikunikeza ukuqinisekisa kwezinyathelo ezimbili Uma ufinyelela e-akhawuntini yakho yakwa-Google kanyeOkuqukethwe kokuphequlula okuphephileKu-Google Chrome
  www.google.com.mt  
We offer you two step verification when you access your Google Account, and a Safe Browsing feature in Google Chrome.
Sikunikeza ukuqinisekisa kwezinyathelo ezimbili Uma ufinyelela e-akhawuntini yakho yakwa-Google kanyeOkuqukethwe kokuphequlula okuphephileKu-Google Chrome
  www.google.fr  
Using our Services does not give you ownership of any intellectual property rights in our Services or the content you access. You may not use content from our Services unless you obtain permission from its owner or are otherwise permitted by law.
Ukusebenzisa izinhlelo zethu akukwenzi umnikazi kwanoma iliphi ilungelo lempahla yokucatshangiwe Ezinhlelweni zethu noma okuqukethwe ofinyelela kukho. Ngeke ukwazi ukuthi usebenzise okuqukethwe ohlelweni lwethu ngaphandle uma uthole imvume kumnikazi wawo noma uma uvunyelwe umthetho ngandlela thize. Le mibandela ayikunikezi ilungelo lokusebenzisa nanoma ikuphi ukuthuthukisa umfanekiso noma ama-logo asetshenziswa ezinhlelweni zethu. Ungasusi, usithe noma uguqule noma iziphi izaziso zomthetho ezivezwe nohlelo lwethu noma kulo uqobo