your account – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      28 Results   5 Domains
  5 Hits maps.google.it  
change your account password.
ukuguqula iphasiwedi ye-akhawunti yakho.
  5 Hits maps.google.no  
change your account password.
ukuguqula iphasiwedi ye-akhawunti yakho.
  6 Hits www.google.cn  
change your account password.
ukuguqula iphasiwedi ye-akhawunti yakho.
  11 Hits www.google.com.mt  
change your account password.
ukuguqula iphasiwedi ye-akhawunti yakho.
  www.google.fr  
You may create your own Google Account, or your Google Account may be assigned to you by an administrator, such as your employer or educational institution. If you are using a Google Account assigned to you by an administrator, different or additional terms may apply and your administrator may be able to access or disable your account.
Kungenzeka udinge i-akhawunti yakwa-Google ukuze usebenzise ezinye Zezinhlelo zethu. Ungazakhela eyakho i-akhawunti yakwa-Google, noma unganikezwa i-akhawunti yakwa-Google uyinikezwa umengameli, njengomqashi wakho noma isikhungo sakho semfundo. Uma usebenzisa i-akhawunti yakwa-Google oyinikezwe umengameli, kungenzeka kusebenzi imibandela eyehlukile noma eyengeziwe kanti umengameli wakho kungenzeka akwazi ukufinyelela noma ukuvala i-akhawunti yakho.