your device – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      38 Results   11 Domains
  www.google.co.za  
Keep your device clean
Gcina idivayisi yakho ihlanzekile
  3 Hits maps.google.ca  
Keep your device clean
Qinisekisa amaphasiwedi wakho
  3 Hits www.google.no  
Keep your device clean
Qinisekisa amaphasiwedi wakho
  3 Hits www.google.ie  
Keep your device clean
Qinisekisa amaphasiwedi wakho
  3 Hits www.google.li  
Keep your device clean
Qinisekisa amaphasiwedi wakho
  3 Hits mail.google.com  
Keep your device clean
Qinisekisa amaphasiwedi wakho
  4 Hits maps.google.it  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.
  5 Hits www.google.cn  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.
  4 Hits maps.google.no  
We may collect and store information (including personal information) locally on your device using mechanisms such as browser web storage (including HTML 5) and application data caches.
Kungenzeka siqoqe siphinde silondoloze imininingwane (okubandakanya iminingwane yabantu) eduzane nedivayisini yakho sisebenzisa izinto ezifana nokulondolozwa kwesiphequluli se-web (okubandakanya i-HTML 5) kanye nama-caches emininingwane yensiza.
  8 Hits www.google.com.mt  
Your device may have sensors that provide information to assist in a better understanding of your location. For example, an accelerometer can be used to determine things like speed, or a gyroscope to figure out direction of travel.
Idivayisi yakho ingahle ibe nezinzwa ezinikezela ngolwazi ukusiza ukuqonda kangcono indawo yakho. Isibonelo, i-accelerometer ingacacisa izinto ezifana nesivinini, i-gyroscope ukuthola inkomba-ndlela yokuhamba.
  www.google.fr  
When a Service requires or includes downloadable software, this software may update automatically on your device once a new version or feature is available. Some Services may let you adjust your automatic update settings.
Uma uhlelo ludinga noma lubandakanya amasofutiwe alandekayo, le sofutiwe ingabuyekeza ngokwayo edivayisini yakho uma sekunenhlobo entsha. Ezinye izinhlelo zingakuvumela ukuthi uhlele izisetho zakho zokubuyekeza okuzenzekelayo.