your google account – Zulu Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      47 Results   10 Domains
  17 Hits www.google.com.mt  
Take information associated with your Google Account out of many of our services.
Khipha ulwazi oluphathelene ne-akhawunti yakho ye-Google kumasevisi wethu amaningi.
  2 Hits www.google.fr  
Your Google Account
I-akhawunti yakho yakwa-Google
  7 Hits maps.google.no  
If your Google Account is managed for you by a domain administrator (for example, for Google Apps users) then your domain administrator and resellers who provide user support to your organization will have access to your Google Account information (including your email and other data).
Uma i-akhawunti yakho yakwa-Google yenganyelwe uwe ngomlawuli wedomeyini(isibonelo, kubasebenzi Bezinsiza ze-Google) umlawuli wedomeyini yakho nabadayisi abahlinzeka ukwesekwa komsebenzisi enhlanganweni yakho bayokwazi ukufinyelela emininingwaneni ye-akhawunti yakho ywakwa-Google (okubandakanya i-imeyili yakho kanye neminye imininingwane). Umlawuli wedomeyini yakho angakwazi:
  9 Hits www.google.cn  
If your Google Account is managed for you by a domain administrator (for example, for Google Apps users) then your domain administrator and resellers who provide user support to your organization will have access to your Google Account information (including your email and other data).
Uma i-akhawunti yakho yakwa-Google yenganyelwe uwe ngomlawuli wedomeyini(isibonelo, kubasebenzi Bezinsiza ze-Google) umlawuli wedomeyini yakho nabadayisi abahlinzeka ukwesekwa komsebenzisi enhlanganweni yakho bayokwazi ukufinyelela emininingwaneni ye-akhawunti yakho ywakwa-Google (okubandakanya i-imeyili yakho kanye neminye imininingwane). Umlawuli wedomeyini yakho angakwazi:
  7 Hits maps.google.it  
If your Google Account is managed for you by a domain administrator (for example, for Google Apps users) then your domain administrator and resellers who provide user support to your organization will have access to your Google Account information (including your email and other data).
Uma i-akhawunti yakho yakwa-Google yenganyelwe uwe ngomlawuli wedomeyini(isibonelo, kubasebenzi Bezinsiza ze-Google) umlawuli wedomeyini yakho nabadayisi abahlinzeka ukwesekwa komsebenzisi enhlanganweni yakho bayokwazi ukufinyelela emininingwaneni ye-akhawunti yakho ywakwa-Google (okubandakanya i-imeyili yakho kanye neminye imininingwane). Umlawuli wedomeyini yakho angakwazi: