xhtml – Basque Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      18 Results   7 Domains
  2 Hits www.euskadikoorkestra.es  
Déclare que le langage XHTML version 1.0 Strict a été utilisé correctement et que sa syntaxe obéit à la grammaire de ce langage. Son lien aboutit au validateur du W3C.
XHTMLa 1.0 Hertsia bertsioan egokiro erabilita dagoela eta horren sintaxia lengoaia horren gramatikari lotzen zaiola adierazten du. Loturak W3C-ren balidatzailera eramaten du.
  www.parquefluvialdepamplona.es  
Toutes les pages ont été validées comme XHTML 1.0 Transitionnel et CSS 1.0 et on a analysé l´accessibilité avec l´outil TAW, le niveau atteint étant de double-A (AA).
Orri guztiak XHTML 1.0 Transitorial eta CCS 1.0 moduan balidatu dira. TAW baliabidearen bidez eskuragarritasuna aztertu dugu eta A bikoitza (AA) mailara heldu gara.
  www.bne.gob.es  
Nous avons utilisé XHTML 1.0 et CSS, conformément aux spécifications respectives, selon les indications du W3C car nous pensons que l'utilisabilité et l'accessibilité doivent présenter des fondements solides.
XHTML 1.0 eta CSS erabili ditugu bakoitzaren zehaztapenak jarraituz, W3C-k adierazitakoaren arabera, erabilgarritasunak eta erabilerraztasunak sorrera sendoa behar dutela uste baitugu. Web gune honetako edozein elementu ez bada ondo balioztatzen, mesedez jarri harremanetan gunearen Administrazioarekin.
  2 Hits www.deba.eus  
Nous utilisons XHTML 1.0 et CSS conformément aux spécifications édictées par le W3C car nous accordons une grande importance à la facilité d'utilisation et à l'accessibilité. Si quoi que ce soit sur ce site ne passe pas la validation, veuillez contacter l'administrateur du site, et non l'équipe Plone.
Espezifikazioekin bat datorren XHTML 1.0 eta CSS erabili dugu, W3C-k esaten duen moduan, gure ustez irisgarritasun eta erabilgarritasunak fundazio solidoa eduki behar baitute. Webgune honetako zerbait ez bada ondo balidatzen, atariaren kudeatzailearekin jarri harremanetan eta ez Ploneren Garatzaile Taldearekin.
  2 Hits sede.msssi.gob.es  
Zone centrale des contenus: Elle contient le message de bienvenue, une sélection de services importants classés par profil d'orientation, des liens vers des sites internet de la pré-agence virtuelle du 060 et de l'Agence espagnole de protection des données, consultation de journaux ou de bulletins du ministère et consultation d'annonces ou de publications (dispositions du ministère publiées dans le BOE). Elle contient aussi des informations relatives aux normes Web (CSS et WAI-AA d'accessibilité, et XHTML de langage pour site internet).
Edukien erdigunea: Ongietorri mezua dakar, orientazio-profilaren arabera sailkatutako hainbat zerbitzu nabarmen, 060ren eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurre-egoitzaren webguneetarako estekak, Ministerioaren aldizkari edo buletinen kontsulta eta iragarki edo legezko abisuen kontsulta (Ministerioaren xedapenak, BOEn argitaratuak). Horrez gain, web estandarren informazioa (CSS eta WAI-AA irisgarritasuna, eta webgune XHTML lengoaia).