y ait – Basque Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      43 Results   8 Domains
  www.rainbowproject.eu  
Expliquez que cet effet est appelé une illusion d’optique: il semble qu’il y ait un mouvement ou une fusion des deux images, mais en réalité ce n’est pas le cas : les dessins en eux-mêmes restent inchangés.
Azaldu ikasleei efektu horri ilusio optikoa deitzen zaiola: bi irudiak mugitu edo elkartu egin direla ematen du, baina ez da horrela: marrazkiak ez dira aldatu.
  32 Hits www.viajesalpasado.com  
Et sur le dessus du pantalon, vous les notes sont de plus en plus lâche et que les autres ne vous reprochent de Wolverine, mais vous encourager à redynamiser. C'est bien, bien qu'il y ait beaucoup de marche.
Eta prakak gainean duzun notak gero eta galtza zabalak, eta beste batzuek ez duzu kritikatu WOLVERINE for, baina energia berreskuratzen ari zaren ongi etorria. Hori da, OK, nahiz eta oso urrun ibiltzea.
  www.whylinuxisbetter.net  
À l'arrivée d'un nouveau fichier, elle cherche dans la liste une suite de tiroirs contigus suffisamment longue pour contenir le fichier, et c'est là qu'elle le place. De cette façon, pourvu qu'il y ait suffisamment d'activité, l'armoire reste toujours rangée.
Emakumeak, kontraz, beste teknika ezberdin bat erabiltzen du: paper puxka batean ondoz ondoko kaxoi libreak apuntatu ditu. Fitxategi berri bat ailegatzen denean, bere zerrendan begiratzen du eta fitxategi zatiak elkarrekin egon daitezen, nahikoa izango den ondoz ondoko kaxoi libre zerrenda bat bilatzen du, eta hor bertan gordetzen ditu puxkak. Era honetan, nahiz eta lehenbiziko lan gehiago izan, armairua beti txukun eta antolatuta egongo da.
  4 Hits www.eusko-ikaskuntza.org  
C´est important qu´il y ait une culture de co-participation entre l´état, le secteur privé et la société pour créer une conscience, mener à bien des systèmes de gestion environnementaux et de durabilité, développer la technologie durable, implanter une réglementation environnementale efficace, refléter dans les prix les coûts environnementaux et sociaux de production, etc.
Enpresek funtsezko eginkizuna dute herrialde baten garapen sozial eta ekonomikoan. Hala, estatuaren, sektore pribatuaren eta gizartearen artean partaidetza-kultura bat izatea garrantzitsua da hainbat egitekori begira: kontzientzia sortzea, ingurumen eta iraunkortasun kudeaketa sistemak gauzatzea, teknologia iraunkorra garatzea, ingurumen araudi eraginkorra ezartzea, prezioetan ingurumen kostuak agertzea etab.
  2 Hits www.pesa.net  
Le transport de bicyclettes est autorisé dans les autobus équipés de soute, à condition que la bicyclette voyage dans sa housse, la roue avant démontée, et qu'il y ait suffisamment d'espace libre pour son transport.
Maletategia duten autobusetan bizikletak garraia daitezke, betiere bizikleta bere babes-zorroan sartuta baldin badago (aurreko gurpila desmuntatuta) eta eramateko lekua baldin badago. Baldintza horiek betetzen ez badira ezingo dira garraiatu. Bizikletak ezingo dira ibilgailuaren barrura sartu bidaiarientzako gordetako lekura. Ibilgailuaren maletategia erabiltzeko garaian, ekipajeek edo fardelek lehentasuna dute bizikletekiko.
  bertan.gipuzkoakultura.net  
On comprend dès lors qu'il n'y ait pas d'amas coquilliers dans les établissements humains de cette époque. Les grands amas coquilliers font leur apparition au lendemain du Magdalénien. Jadis on disait avoir affaire à des modes culinaires.
Horregatik ez dago maskortegirik garai hartako giza kokalekuetan. Maskortegi handiak Madeleine aldiaren ondoren ageri dira. Sukaldaritzako moda kontuak zirela esan ohi zen lehen. Gaur badakigu, ordea, Madeleine aldiaren ondoren izotza urtu, ura itsasoratu, eta itsasoaren maila poliki-poliki igo egin zela, itsasertza gaur dagoen tokian gelditu arte. Hala, bada, glaziazio bitartean itsasoa urruti gelditzen zen; ez zen besterik. Eta glaziazioa amaitzean hurbildu egin zen.
  www.parlamentodenavarra.es  
Si cette majorité n´est pas obtenue, la candidat sera refusé et on étudiera les propositions successives de candidats sous la forme prévue. Si un délai de 30 jours naturels s´écoule à partir de la première votation sans qu´il y ait de candidat élu, le Parlement sera dissolu, et de nouvelles élections seront immédiatement convoquées.
Gobernuko lehendakaria Parlamentuak hautatzen du inbestidura bilkuran, non hautagaiak bere gobernu programa aurkezten duen, eta Erregek izendatzen du. Lehendakari inbestitua izateko, hautagaiak lehenbiziko bozketan erabateko gehiengoa lortu beharko du (berrogeita hamar parlamentarien erdia eta bat gehiago). Lortu ezean, beste bozketa bati ekinen zaio hogeita lau orduren buruan eta hautagaiari konfiantza emantzat hartuko da bigarren bozketan gehiengo soila lortzen badu (aldeko boto gehiago aurkako baino). Gehiengo hori ere lortzen ez bada, hautagaia arbuiatutzat hartu eta hurrenez hurreneko hautagai-proposamenak izapidatuko dira arestian ezarritako era berean. Lehenbiziko bozketatik 30 egun natural iragan badira eta hautagairik bat ere hautatu ez bada, Parlamentua deseginen da eta berehala hauteskundeak deituko dira. Parlamentu berriaren agintaldiak, hala ere, lehengoaren agintaldia bukatuko zen arte iraunen du.