appr – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 8 Results  restaurantdrago.com
  Lawyer Jørgensen of St....  
The Colonial Council for St. Thomas appr. 1916. From left to right medical doctor Viggo Christensen, Lawyer Jørgensen and James Roberts.
Kolonialrådet for St. Thomas ca. 1916. Fra venstre dr. Viggo Christensen, Lawyer Jørgensen og James Roberts.
  Lawyer Jørgensen of St....  
Lawyer Jørgensen and dr. Viggo Christensen in Villa Mafolie, appr. 1925-26[2]
Lawyer Jørgensen og dr. Viggo Christensen i Villa Mafolie, ca. 1925-26[2]
  Lawyer Jørgensen of St....  
Lissa and small Jens Peter Meyn, appr. 1915.
Lissa og lille Jens Peter Meyn, ca. 1915.
  Lawyer Jørgensen of St....  
Hamburg-Amerika Linie's headquarter in Charlotte Amalie, appr. 1917.
Hamburg-Amerika Linies hovedkontor i Charlotte Amalie, ca. 1917.
  The Family Boldich  
He is mentioned in 1544 (Danske Magazin, 4. row, volume 1, p. 36) when king Christian the third gives him carriage and free ferry to Haderslev. Hieronymus Boldich was an immigrant from the south and he was the secretary of duke Hans the Elder and mayor of Haderslev from appr.
Den første i slægten, som nævnes, er Hieronymus Boldich (Jeronimus Boldigk). Han nævnes i 1544 (Danske Magasin, 4. række, bind 1, s. 36), da han af Christian 3. får vogn og fri færge til Haderslev. Hieronymus Boldich var indvandret sydfra, og han var hertug Hans d. ældres sekretær og borgmester i Haderslev fra o. 1561-64 til 1572 (vistnok til sin død). Hertug Hans skriver selv i 1545 om Boldich "der tro først har tjent kong Christian og derefter hertugen" (Hansborgske Registranter, bind 2, s. 225).
  The Family Boldich  
In the book "Slægten Lund m.fl." (The Family Lund and others), Copenhagen 1943, a branch by the name Boldich is mentioned: Rural dean and court vicar in Sønderborg Johan Boldich (1597-1674) married appr.
Per Andersen har i 2000 udgivet bogen "Slægten Roos fra Sønderjylland", og et kapitel omhandler slægten Boldich med mange gode detaljer og kildehenvisninger. I 'Slægten Lund m.fl.', København 1943, samt i Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, København 1932, omtales en gren ved navn Boldich: Provst og hofpræst i Sønderborg Johan Boldich (1597-1674) blev gift ca. 1631 med Jacobine Heger (Herger?). De fik sønnen, provst i Helsingør Ernst Christian Boldich (1647-1706), som blev gift med Anna Sofie Stemann (f. 1657). De fik sønnen, sognepræst i Bevtoft Poul Christian Boldich (ca. 1682 - ca. 1726), gift 1707 med Magdalena Eichel. De fik datteren Christine Boldich (1717-1804), g.m. sognepræst i Vilstrup Claus Henrik Clausen. Jeg kender ikke til, om denne slægt Boldich er beslægtet med min.
  The Family Boldich  
In the book "Slægten Lund m.fl." (The Family Lund and others), Copenhagen 1943, a branch by the name Boldich is mentioned: Rural dean and court vicar in Sønderborg Johan Boldich (1597-1674) married appr.
Per Andersen har i 2000 udgivet bogen "Slægten Roos fra Sønderjylland", og et kapitel omhandler slægten Boldich med mange gode detaljer og kildehenvisninger. I 'Slægten Lund m.fl.', København 1943, samt i Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, København 1932, omtales en gren ved navn Boldich: Provst og hofpræst i Sønderborg Johan Boldich (1597-1674) blev gift ca. 1631 med Jacobine Heger (Herger?). De fik sønnen, provst i Helsingør Ernst Christian Boldich (1647-1706), som blev gift med Anna Sofie Stemann (f. 1657). De fik sønnen, sognepræst i Bevtoft Poul Christian Boldich (ca. 1682 - ca. 1726), gift 1707 med Magdalena Eichel. De fik datteren Christine Boldich (1717-1804), g.m. sognepræst i Vilstrup Claus Henrik Clausen. Jeg kender ikke til, om denne slægt Boldich er beslægtet med min.
  The Family Boldich  
In the book "Slægten Lund m.fl." (The Family Lund and others), Copenhagen 1943, a branch by the name Boldich is mentioned: Rural dean and court vicar in Sønderborg Johan Boldich (1597-1674) married appr.
Per Andersen har i 2000 udgivet bogen "Slægten Roos fra Sønderjylland", og et kapitel omhandler slægten Boldich med mange gode detaljer og kildehenvisninger. I 'Slægten Lund m.fl.', København 1943, samt i Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, København 1932, omtales en gren ved navn Boldich: Provst og hofpræst i Sønderborg Johan Boldich (1597-1674) blev gift ca. 1631 med Jacobine Heger (Herger?). De fik sønnen, provst i Helsingør Ernst Christian Boldich (1647-1706), som blev gift med Anna Sofie Stemann (f. 1657). De fik sønnen, sognepræst i Bevtoft Poul Christian Boldich (ca. 1682 - ca. 1726), gift 1707 med Magdalena Eichel. De fik datteren Christine Boldich (1717-1804), g.m. sognepræst i Vilstrup Claus Henrik Clausen. Jeg kender ikke til, om denne slægt Boldich er beslægtet med min.