appr – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 4 Results  www.pembrokeshire.gov.uk
  Pembrokeshire County Co...  
Pembrokeshire County Council (PCC) Annual Planning Performance Reports (APPR)
Adroddiadau Perfformiad Cynllunio Blynyddol (APPR) Cyngor Sir Penfro
  Pembrokeshire County Co...  
Annual Planning Performance Report (APPR)
Adroddiadau Perfformiad Cynllunio Blynyddol (APPR)
  Pembrokeshire County Co...  
The APPR is available below and reports on performance across a range of planning service areas. There is also a link to the Local Development Plan Annual Monitoring Report, which forms an annex to the APPR.
Isod ceir yr APPR ac adroddiadau ar berfformiad ar draws ystod o wasanaethau cynllunio. Hefyd, mae cyswllt  i Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol, sy'n ffurfio atodiad i'r APPR.
  Pembrokeshire County Co...  
The APPR is available below and reports on performance across a range of planning service areas. There is also a link to the Local Development Plan Annual Monitoring Report, which forms an annex to the APPR.
Isod ceir yr APPR ac adroddiadau ar berfformiad ar draws ystod o wasanaethau cynllunio. Hefyd, mae cyswllt  i Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol, sy'n ffurfio atodiad i'r APPR.