وذلك – Macedonian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      30 Results   6 Domains
  www.ways-of-christ.com  
موضوع ذو شمول موسع وإرشادات باستعمال التأمل الفكري لفهم معنى هذه النصوص وذلك بعدة لغات اخرى ، ويحتوي على النقاط التالية :
Религијата како "повратна врска" на човекот со Богот - на патиштата со Исус Христос.
  7 Hits www.badebotti.ch  
ونحن قد الإنتاج الخاصة بنا، وذلك حسب الاحتياجات الخاصة بك وضمان الاستدامة.
Wir haben unsere eigene Produktion und erfüllen so Ihre Wünsche und garantieren Ihnen Nachhaltigkeit.
  6 Hits www.migraweb.ch  
منذ عام 2008 و قانون الاجانب يسمح للأقاليم بإبرام صفقات الإندماج.هناك عدد متزايد من الأقاليم التي تستخدم هذه الأداة وذلك لتشجيع رعايا الدول الثالثة لمتابعة دروس اللغة في أقرب وقت ممكن وتتطلب منهم فهم أفضل للقيم و الأعراف التي تحكم المجتمع في سويسرا.
Од 2008 година, Законот за странци (Л/ЕТР) им дозволува на кантоните да склучат конвенции за интеграција. Се поголем број на кантони го користат овој инструмент за поттикнување на државјаните на трети земји да следат курсеви за јазик што е можно побрзо и да бараат подобро разбирање на вредностите и нормите кои ги регулираат општеството во Швајцарија.
  13 Hits bet-ibc.com  
بعد ان تصبح تتعلق بالرهانات الاوروبية وتصبح على موعد دائم مع الجوائز والفوز الامر الذي سيعود لك بالمال الوفير, قد تجد بان بعض مكاتب المراهنات ستبدا بصنع المشاكل لك, عبر تاخير سحوباتك المالية, تحجيم قدرتك في الرهان, وحتى باقفال حساب الرهان الخاص بك, وذلك عند"التصرفات المشبوهة" ما يشكل خرق لكتيب وقوانين الاستعمال الخاصة بهم.
Штом станете добри во спортското обложување и почнете константно да добивате и да правите добри пари, ќе дојдете до тоа да некои од букмејкерите почнат да ви прават проблеми, како што е одложување на повлекување на пари, лимитирање на вашите влогови дури и да ви ја затворат корисничката сметка, според нивната полиса на “сомнително однесување”. Ќе ги најдете услугите на BET-IBC’s како навистина корисни и ќе го видите вистинскиот потенцијал на Азиската индустрија за спортско обложување.
  evolutioninternational.net  
ولكن تبقى لنا برهانين لنركز عليهما -- انهيار نظرية التطور في مواجهة البروتينات والحفريات -- يكفيان لتشويه و دحض نظرية التطور و ليس هناك حاجة للنظر في أدلة أخرى. لقد كانت هذه ضربة كبيرة بما يكفي لهزيمة الداروينيون. ثم مرة أخرى سيتم ذكرها بمختلف القضايا الجوهرية في الصفحات التي تلي، وذلك كرد فعل أساسي على ادعاءات أنصار التطور.
Секоја гранка на науката го потврдува крајот на Еволуцијата. Секое ново научно откритие ја фрла Еволуцијата. И двете судења во кои ние сме се концентрирале, значи падот на Еволуцијата пред протеините и фосилите е доволна за да се дискредитира нивната Еволуција. Повторно различни основни прашања ќе бидат споменати во страниците во продолжение, главно како одговор на еволуциските тврдења.
  2 Hits thework.com  
وألا يضيّعوا تركيزهم من خلال الاهتمام بأمور العمل والشؤون العائلية غير الطارئة. (تجدر الإشارة هنا إلى أنّه يتمّ تبليغ المشاركين فوراً في حال وصول أخبار طارئة من عائلتهم أو عملهم، وذلك عبر الهواتف الموجودة في غرفهم).
Не е, доколку под „секта“ подразбираш група на луѓе кои се индоктринирани за да прифатат одредени верувања. Всушност, Работата е спротивна на „секта“ затоа што целата намера на Работата е да ги преиспита верувањата. Таа на луѓето им дава начин да мислат за себеси, начин да го присвојат сопствениот ум. Таа нема никаква врска со заменувањето на стари верувања со нови или со учењето дека некое верување е вистинито или невистинито. Работата е во врска со отперувањето на сопствените мозоци од негативните мисли кои не спречуваат да имаме оптимално здравје, среќа и продуктивност кои секој од нас ги заслужува.