холистичен – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 9 Results  www.nato.int
  Нови предизви- кателств...  
Така стигаме до третата обща черта на новите предизвикателства: те са едновременно вътре в страните и навън, военни и икономически и налагат холистичен подход . По-конкретно, те изискват НАТО да изгради структурирани отношения с редица цивилни актьори.
Bu da bizi bu tehditlerin üçüncü ortak özelliğine getirir: bu tehditler ülke içinden veya dışından gelebileceği, ve askeri veya ekonomik olabileceği için bütünsel bir yaklaşım gerektirirler. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, NATO’nun çeşitli sivil aktörlerle daha planlı ilişkiler kurmasını gerektirir.
  Nato Review  
Продължаващото сътрудничество между цивилните и военните структури във всички средиземноморски страни ще позволи след време НАТО да остане само координатор на един по-холистичен подход в борбата срещу тероризма и по-общо срещу незаконните дейности в региона.
Akdeniz’de ve denizden gelen terörle mücadelede önemli bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Tüm Akdeniz ülkelerinin askeri ve sivil kurumlarının işbirliğinin sürmesi sayesinde NATO bir gün sadece terörle ve bölgedeki yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusundaki daha holistik bir yaklaşımın koordinasyonu ile uğraşacaktır. Yetkililerin şüpheli durumlarda mukabelede bulunabilmelerine olanak sağlayacak etkili bağlantılar kurulduğunda ve uygun anlaşmalar uygulamaya geçirildiğinde Active Endeavour hem NATO Müttefiklerini hem de Ortakları kapsayan rutin bir faaliyete dönüşecektir.
  Nato Review  
Затова при подготовката на срещата на върха в Истанбул през юни 2004 г., в желанието да се приложи по-холистичен подход при прегледа на процедурите на военното планиране се роди идеята сегашните амбиции на НАТО да бъдат официално приети и оповестени от държавните и правителствените ръководители.
Hedeflerin bugünkü düzeyi konusunda bir görüş birliği olmasa da, gelecekte tüm müttefikler için ortak bir yaklaşım geliştirmenin avantajları açıkça takdir ediliyordu. İstanbul’da önemli bir adım atma fırsatının yakalanacağını düşünen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Konseyin Daimi Oturumundan tüm İttifak yetenekleri konularını ve planlama disiplinlerini kapsayan, Stratejik Kavramı destekleyen geniş kapsamlı bir siyasi yönerge hazırlamasını talep ettiler.
  Nato Review  
Продължаващото сътрудничество между цивилните и военните структури във всички средиземноморски страни ще позволи след време НАТО да остане само координатор на един по-холистичен подход в борбата срещу тероризма и по-общо срещу незаконните дейности в региона.
1990’larda Balkanlar üzerinde yoğunlaşmalarına rağmen Müttefikler 1999 Stratejik Kavramı’ındaki “İttifak güvenliği global kapsamı göz önünde bulundurmalıdır” ifadesine dayanarak Avrupa dışındaki operasyonlara izin verdiler. 2002 yılından beri “nereden gelirse gelsin, kuvvetlerimizin, nüfusumuzun ve topraklarımızın güvenliğine yönelik güvenlik sorunları ile mücadele etme” konusundaki kararlılıklarını defalarca teyit ettiler. NATO Mukabele Gücü ve Müttefik Dönüşüm Komutanlığı gibi birçok girişimde bulundular. Kuvvet planlama ve dönüşüm Haziran 2004’te yapılan İstanbul zirvesinde başlatılan Geniş Kapsamlı Politik Yönerge’nin odak noktasıydı.
  Nato Review  
Когато започнем да работим по конкретни проблеми, ще посочваме ръководител, който ще набере интегриран екип от персонала на четирите дирекции. За всеки проект, по който работим – за тази година имаме четири големи – ще намираме най-правилния холистичен подход, който ще изисква да се ползва опитът от четирите дисциплини.
Halen 30 kişiyiz, ancak yaz ayındaki işe almalarla toplam 77 kişi olacağız. Dört ana müdürlüğümüz var ve bu müdürlüklerden her biri dört temel fonksiyondan biri ile ilgilenecektir: savunma yeteneklerinin geliştirilmesi; A&T; silahlanma; ve endüstri ve pazar. Araştırma ve Teknoloji Müdürlüğü’nde çalışanlar sadece A&T bölümündeki işlerde sıkışıp kalmayacaklar. Zamanlarının büyük bir bölümünü entegre proje timleri halinde çalışarak geçirecekler. Belirli bir konuda çalışmaya başladığımız anda bu konu ile ilgili bir lider belirleyeceğiz. Bu kişi, dört müdürlükten toplayacağı elemanlarla bir tim oluşturacaktır. Elimizdeki her projeyi (bu sene için dört önemli projemiz var) bir bütün olarak ele alacağımız için bu dört disiplinin uzmanlığına da ihtiyacımız olacak.
  Nato Review  
Западноевропейската група по въоръженията WEAG прекратява дейността си през юни и след това ние ще поемем функциите й. Надявам се, че благодарение на способността ни да прилагаме по-холистичен подход, ние ще успеем да засилим взаимодействието по различните планове и програми.
Haziran ayının sonunda faaliyetlerine son verecek olan WEAG’ın görevlerini biz devralacağız. Bu görevleri bir bütün olarak ele alabileceğimizden farklı gündemlerden farklı sinerjiler yaratabileceğimize inanıyorum. OCCAR hükümetler arası bir kuruluştur ama Avrupa’ya ait bir kuruluş değildir. Tamamen altı hissedarına ait olan OCCAR, sadece programlar yürüten bir satın alma kuruluşudur. Hissedarları yakın zamanda A400M hava ikmal programının yönetimini almışlardır. OCCAR’ın bu projedeki görevi aracı şirketin uçakların istenen tarihlerde ve maliyetle vermesini sağlamaktır. Bizim faaliyetlerimiz OCCAR’ın faaliyetlerinden bir adım önce başlar. Biz, yeteneklerin öncelikleri üzerinde fikir birliği oluşturmaya çalışacağız, sonra teklifler geliştirerek bunları sunacağız ve birlikte daha fazla şeyler yapabilmek için tekrar fikir birliği oluşturmaya çalışacağız. Belki gelecekte biz de bazı yönetim çalışmaları yaparız. Ancak bugün rolümüzü sadece OCCAR’ı tamamlayan bir rol olarak görüyorum. OCCAR’ın yöneteceği işbirliğine dayalı programlar üretebileceğimizi umuyorum. Bu tür proje yönetimi için OCCAR’a başvurulması bir zorunluluk değildir; ancak OCCAR bu işi gayet iyi yapıyor ve muhtemelen bu tür projelerle ilgilenecektir.